Het laatste in Landbouw & Veeteelt nieuws

Er zijn 71132 nieuwsartikelen gevonden.

Moet een werkgever informatie verstrekken als een deurwaarder dat vraagt?
[Landbouw & Veeteelt] 17:35 - Recht.nl
Een deurwaarder die beslag wil leggen op het inkomen van een debiteur wil weten of dat zinvol is. Daartoe kan hij bij diens werkgever te rade gaan - en deze moet daar verplicht op antwoorden (art. 475g lid 3 Rv). Mag een werkgever aan de deurwaarder vragen... [Lees verder]
Verduidelijking ontvankelijkheidseisen enqu�teprocedure
[Landbouw & Veeteelt] 17:25 - Recht.nl
Dit concept-wetsvoorstel beoogt de geschillenregelingprocedure effectiever te maken en de voorwaarden die gelden voor de toegang tot de enquêteprocedure voor aandeelhouders en certificaathouders te verduidelijken. [Lees verder]
Roomprijs trekt onverwacht een sprintje
[Landbouw & Veeteelt] 17:07 - Boerenbusiness
De roomprijzen trekken deze week verder aan en dat is tegen de verwachtingen in. De prijzen van spotmelk bewegen wel zijwaarts. [Lees verder]
Stilzetten auto voor telefoongesprek op parkeerplaats is parkeren
[Landbouw & Veeteelt] 16:29 - Recht.nl
Hof Amsterdam oordeelt in deze zaak dat het stilzetten van een auto op een parkeerplaats om een telefoongesprek te voeren als parkeren in de zin van de Verordening Parkeerbelastingen moet worden aangemerkt, ook als dat telefoongesprek en het in verband... [Lees verder]
Wijziging AOW-leeftijd leidt niet tot wijziging einddatum arbeidsongeschiktheidsverzekering
[Landbouw & Veeteelt] 16:27 - Recht.nl
In de polisvoorwaarden van een arbeidsongeschiktheidsverzekering staat een eindleeftijd van 65 jaar. De verhoging van de de AOW-gerechtigde leeftijd brengt hierin geen verandering. De in de polisvoorwaarden genoemde leeftijd van 65 jaar kan niet worden... [Lees verder]
Huisvesting arbeidsmigranten: bestemming �wonen� vs. �kamergewijze bewoning�
[Landbouw & Veeteelt] 16:09 - Recht.nl
Het feit dat kamers aan arbeidsmigranten ter beschikking worden gesteld gedurende de periode dat ze een arbeidsovereenkomst hebben en deze kamers na 3 à 4 maanden weer werden verlaten, betekent volgens de Afdeling niet dat om die reden geen sprake... [Lees verder]
Aanvaarding, verwerping en beschermingsbewind
[Landbouw & Veeteelt] 15:55 - Recht.nl
Het aantal bewindszaken bedroeg in 2018 ongeveer 500.000. In totaal werden ruim 1,5 miljoen rechtszaken gevoerd. Eén op de drie zaken in Nederland gaat derhalve over beschermingsbewind. Veel bewindvoerders twijfelen erover wat dient te geschieden... [Lees verder]
Beste moment voor ontslag hangt af van type contract
[Landbouw & Veeteelt] 15:23 - Recht.nl
Nu de WAB dichterbij komt, moeten werkgevers de arbeidscontracten onder de loep gaan nemen. Want hoewel de transitievergoeding in veel gevallen lager uitpakt, moet die veel vaker worden uitgekeerd. Twee rekenvoorbeelden. [Lees verder]
Vleeskalverhouder kan subsidie krijgen
[Landbouw & Veeteelt] 14:55 - Boerenbusiness
Vleeskalverhouders in Nederland kunnen tussen 1 september en 30 september subsidie aanvragen voor investeringen in ammoniakreducerende apparaten of nieuwe diervriendelijke stalvloeren. Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO. [Lees verder]
Zonnige, warme middag
[Landbouw & Veeteelt] 13:08 - Boerenbusiness
Vanmiddag schijnt de zon flink, aan de hemel zijn wel wat hoge wolkensluiers en vliegtuigstrepen te zien. Het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden in het noordwesten tot 25 graden in het zuidoosten. Er waait een zwakke of matige... [Lees verder]
Zonnige middag, met uiteenlopende temperatuur
[Landbouw & Veeteelt] 13:08 - Boerenbusiness
Vanmiddag schijnt de zon flink, al zijn aan de hemel wel wat hoge wolkensluiers en vliegtuigstrepen te zien. Het blijft ook droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden in het noordwesten tot 25 graden in het zuidoosten. [Lees verder]
Hogere omzet en gelijke winst voor A-ware
[Landbouw & Veeteelt] 12:43 - Boerenbusiness
Bij een groeiende omzet, houdt A-ware over het afgelopen boekjaar onderaan de streep €18 miljoen over. Dit is gelijk aan het jaar hiervoor. Jan Anker, CEO van het kaasbedrijf, spreekt van een prima resultaat. [Lees verder]
Beschermde OR-status ambtenaar in geding
[Landbouw & Veeteelt] 12:17 - Recht.nl
Hebben OR-leden nog wel een beschermde status of moeten ze als een gewone ambtenaar worden behandeld? Die vraag mag de kantonrechter ook beantwoorden in de rechtszaak die de gemeente Maastricht en de ondernemingsraad tegen elkaar voeren naar aanleiding van... [Lees verder]
Bestuurder van rechtspersoon die gedraging oogluikend liet voortbestaan is overtreder in zin van Wet milieubeheer
[Landbouw & Veeteelt] 12:12 - Recht.nl
Bestuurder van rechtspersoon die gedraging oogluikend liet voortbestaan is overtreder in zin van Wet milieubeheer [Lees verder]
Alle BBL-gronden zijn vorig jaar verdwenen
[Landbouw & Veeteelt] 12:03 - Boerenbusiness
Het grondbezit van Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) is in 2018 volledig afgebouwd. Daarom wordt de organisatie nog dit jaar opgeheven en zijn de zogeheten BBL-gronden definitief verdwenen. [Lees verder]
Stabiele kaasmarkt krijgt een tikkie
[Landbouw & Veeteelt] 12:00 - Boerenbusiness
De kaasmarkt heeft deze week richting naar beneden gekozen. Om meerdere redenen is het sentiment wat gedraaid. De DCA-foliekaasnoteringen leveren zodoende in. [Lees verder]
Rechter: 'Besluit NAK over pootgoedfraude terecht'
[Landbouw & Veeteelt] 11:40 - Boerenbusiness
Het besluit van keuringsdienst NAK om de aardappeloogst van de frauderende teler uit Kruisland dit jaar gecontroleerd af te laten zetten is terecht. Dat stelde het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. In de zaak meldde minister Carola Schouten... [Lees verder]
Oekraïens bedrijf moet 100.000 varkens slachten
[Landbouw & Veeteelt] 11:25 - Boerenbusiness
Op een van de grootste varkenshouderijen van Oekraïne is de dierziekte Afrikaanse varkenspest geconstateerd. Het bedrijf moet de 100.000 varkens op korte termijn ruimen, zo laat het ministerie in het land weten woensdag 21 augustus weten. [Lees verder]
'Varkensvleesproductie VS zal sterk stijgen'
[Landbouw & Veeteelt] 10:22 - Boerenbusiness
In de Verenigde Staten is de verwachting dat de productie van varkensvlees in het derde kwartaal uitkomt op omgerekend 3 miljard kilo, wat 7% meer is dan vorig jaar in dezelfde periode. Dat meldt de Outlook Livestock, Dairy en Poultry in een nieuw rapport. [Lees verder]
Negatieve rente maakt financiering niet goedkoper
[Landbouw & Veeteelt] 06:00 - Boerenbusiness
De financiële wereld is de laatste weken in de ban van de negatieve rente die steeds meer terrein veroverd. Welke impact heeft dit en wat betekent dit voor het agrarisch krediet? Hoofdeconoom Edin Mujagić legt uit. [Lees verder]
 1 - 3557