Het laatste in Energie nieuws

Er zijn 1203 nieuwsartikelen gevonden.

eLoket voor Informatieplicht energiebesparing open
[Energie] 21-03-2019 10:14 - Energiegids
Uiterlijk 1 juli 2019 moeten 125.000 bedrijven en instellingen rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Met deze informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven energie besparen stimuleren. [Lees verder]
Maand lange zwerfafvalcampagne in Gelderland
[Energie] 18-03-2019 12:10 - Afval Online
De provincie Gelderland wil met de campagne Goclean in dertig dagen tijd 50.000 stuks zwerfafval opruimen in Arnhem en Zevenaar. [Lees verder]
Rijk stelt grond beschikbaar voor opwekking duurzame energie
[Energie] 18-03-2019 09:21 - Energiegids
Het Rijk stelt grond beschikbaar aan marktpartijen voor de opwekking van duurzame energie. In de pilot 'Hernieuwbare energie op rijksgronden' wordt nu ervaring opgedaan hoe Rijksgronden openbaar kunnen worden aanbesteed voor de opwekking van duurzame energie. [Lees verder]
Elektriciteitsnet loopt vol
[Energie] 18-03-2019 09:07 - Energiegids
Er komen steeds meer signalen uit verschillende regio’s dat de elektriciteitsnetten aan de grenzen van hun capaciteit zitten door een toename van groene stroom uit zonne- en windenergie. Elektriciteitsnetbeheerders kunnen daardoor aanvrage... [Lees verder]
Zonnewegdek binnen week beschadigd
[Energie] 18-03-2019 09:04 - Energiegids
Op 7 maart is op twee locaties in de provincies Noord- en Zuid-Holland in totaal 150 meter zonnewegdek in gebruik genomen. Helaas is er een week na de feestelijke opening bij beide projecten al schade ontstaan aan de wegdekken. [Lees verder]
100 MW getijdencentrale in Oosterschelderkering
[Energie] 15-03-2019 08:55 - Energiegids
Foto: Cobouw | In 2025 moeten 100.000 Zeeuwse huishoudens stroom krijgen opgewekt door getijdcentrales in lokale waterkeringen. Met dat plan wil het nieuw opgerichte consortium Zeeland Tidal Power de energietransitie lokaal aanzwengelen. [Lees verder]
Deelcontainer moet afvalloos Twente dichterbij brengen
[Energie] 13-03-2019 11:03 - Afval Online
Om mensen te stimuleren spullen of etenswaren te delen zijn Twente Milieu en Natuur en Milieu Overijssel gestart met de verspreiding van ruim veertig zogenoemde deelcontainers over Twente. [Lees verder]
Lente-akkoord reactie op BENG-eisen
[Energie] 12-03-2019 09:30 - Energiegids
Vanaf 2020 gelden er BENG-eisen voor nieuwbouwwoningen. Op de concepteisen konden belanghebbenden tot 2 maart reageren via de internetconsultatie Wijzigingen Bouwbesluit 2012 BENG 2020. De Lente-akkoord partijen, waaronder Bouwend Nederlan... [Lees verder]
Kolencentrale Hemweg volgend jaar dicht
[Energie] 12-03-2019 09:28 - Energiegids
De kolencentrale Hemweg in Amsterdam sluit met ingang van 1 januari 2020. Het kabinet komt met een wetsvoorstel dat leidt tot sluiting van de kolencentrale per 2020. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Wiebes van Ec... [Lees verder]
‘Geluidsnorm warmtepompen niet haalbaar’
[Energie] 6-03-2019 11:25 - Energiegids
Buiten de woning opgestelde lucht-water warmtepompen en airco's kunnen geluidshinder veroorzaken en het zicht verstoren. Wettelijke eisen om geluidshinder door deze apparaten te reguleren worden naar verwachting begin... [Lees verder]
Kennisevent nZEB-tool: Nauwkeurig energieprestaties voorspellen
[Energie] 4-03-2019 15:11 - Energiegids
Op 21 maart organiseert Kennisinstituut KERN een kennisevent in Culemborg over de nZEB-tool. Met deze tool kun je de energiebalans van een gebouw integraal doorrekenen en de energieprestatie nauwkeurig voorspellen. De tool is aan een sterk... [Lees verder]
Subsidieloze tender voor windpark Noordzee nu open
[Energie] 4-03-2019 09:29 - Energiegids
Marktpartijen kunnen tot en met donderdag 14 maart 17.00 uur een vergunning aanvragen voor het realiseren van een windpark. Het gaat om een windpark op kavels III en IV van het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid). De procedure is open zonder subsidie. [Lees verder]
Leidraad geluidshinder warmtepompen en airco's
[Energie] 1-03-2019 09:35 - Energiegids
Buiten de woning opgestelde lucht-water warmtepompen en airco's kunnen geluidshinder veroorzaken en het zicht verstoren. Wettelijke eisen om geluidshinder door deze apparaten te reguleren worden naar verwachting begin 2020 via het Bouwbesluit van kracht. [Lees verder]
Viewer geeft zicht op mogelijke knelpunten bij bouw windmolens
[Energie] 1-03-2019 09:18 - Energiegids
Op 26 februari lanceerde RVO.nl samen met andere partijen een viewer voor het bouwen van windmolens. De viewer geeft inzicht in de knelpunten die er zijn rondom het bouwen van hoge bouwwerken, zoals windmolens. Deze beperkingen in de viewe... [Lees verder]
Consumenten leveren batterijen in op Huishoudbeurs
[Energie] 28-02-2019 11:53 - Afval Online
De beurs vond plaats van zaterdag 16 tot en met zondag 24 februari en trok dit jaar 200.000 bezoekers. Bij de stand van batterij-inzamelaar Stibat konden bezoekers batterijen inleveren en werden ze beloond met prijzen. De 160. [Lees verder]
Kick-off bijeenkomst NTA inregelen van klimaatsystemen in gebouwen
[Energie] 27-02-2019 10:22 - Energiegids
Foto: NEN | 70% van de klimaatinstallaties is niet goed ingeregeld. Jaarlijks wordt hiermee het energieverbruik van een stad als Den Haag weggegooid. Op dinsdag 12 maart 2019 organiseert NEN samen met Techniek Nederland (UNETO-VNI) een kic... [Lees verder]
Radar: 1 op 5 ontevreden over warmtepomp
[Energie] 27-02-2019 10:15 - Energiegids
Een op de vijf mensen met een warmtepomp is ontevreden over de werking van het duurzame alternatief voor de CV-ketel. Dat blijkt uit een enquête van Radar, ingevuld door ruim 1100 consumenten die een warmtepomp hebben of hebben gehad. [Lees verder]
Gelijkstroom is oplossing voor groei elektrische auto’s
[Energie] 25-02-2019 09:17 - Energiegids
Dat de elektrische auto de toekomst heeft mag inmiddels wel duidelijk wezen. Maar al die auto’s moeten aan een laadpaal. Ons huidige net van wisselstroom staat een grootschalige groei van het aantal elektrische auto’s... [Lees verder]
Betaalbereidheid voor duurzame woning
[Energie] 20-02-2019 09:07 - Energiegids
De Nederlandse burger is bereid 10 procent meer te betalen bij bouw of verbouw als de woning daardoor energiezuinig wordt. Dit blijkt uit een inventarisatie van Bouwgarant onder ruim 1000 respondenten. “Ruim 75 procent van de respondenten geeft dit aan. [Lees verder]
Donatie van bijna 2 miljoen euro voor Schone Rivieren
[Energie] 19-02-2019 10:20 - Afval Online
Het project Schone Rivieren heeft een donatie van 1.950.000 euro gekregen van de Nationale Postcode Loterij. Het geld wordt ingezet om de hele Nederlandse rivierdelta plasticvrij te maken. [Lees verder]
 1 - 61