Het laatste in Onderwijs nieuws

Er zijn 3780 nieuwsartikelen gevonden.

Eindtoets groep 8 naar voren halen: goed plan?
[Onderwijs] 25-06-2019 14:11 - VOS/ABB
De volgorde ‘eerst schooladvies, dan eindtoets’ blijft, maar afnamemoment van de toets in groep 8 wordt wel naar voren gehaald. Dat laatste is geen goed plan, vindt directeur Willem Snel van openbare daltonschool Meester Aafjes in Meteren. [Lees verder]
Daling vaccinatiegraad gestopt
[Onderwijs] 24-06-2019 15:10 - VOS/ABB
Er is een einde gekomen aan de daling in het aandeel kinderen dat de vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma krijgt. [Lees verder]
‘Leesoffensief nodig voor gezonde samenleving’
[Onderwijs] 24-06-2019 14:54 - VOS/ABB
Iedereen die bij onderwijs en opvoeding betrokken is, moet alles op alles zetten om kinderen meer te laten lezen. Dat vinden [Lees verder]
Zijn uw beleidsstukken Wnra-proof? Laat ze checken!
[Onderwijs] 24-06-2019 10:00 - VOS/ABB
De Onderwijsjuristen van VOS/ABB kunnen checken of uw beleidsstukken aansluiten bij de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). De helft van dit aanbod valt binnen het VOS/ABB-lidmaatschap (gratis). Zo bent u niet alleen gegarandeerd van de... [Lees verder]
Model-arbeidsovereenkomsten Wnra
[Onderwijs] 24-06-2019 09:24 - VOS/ABB
De Onderwijsjuristen van VOS/ABB hebben model-arbeidsovereenkomsten opgesteld die u vanaf 1 januari 2020 kunt gebruiken wanneer de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) van kracht is. [Lees verder]
Levensbeschouwing basis voor burgerschapsvorming
[Onderwijs] 21-06-2019 16:02 - VOS/ABB
Levensbeschouwing is de basis voor burgerschapsvorming. Dat benadrukken beleidsmedewerker Eline Bakker van VOS/ABB en onderzoeker Angelique Heijstek-Hofman van de Tilburg University. In een artikel in het vakblad Religie & samenleving pleiten ze voor... [Lees verder]
Directeur openbare Jenaplanschool Heerde (Veluwe)
[Onderwijs] 21-06-2019 15:00 - VOS/ABB
Stichting Primair Openbaar Onderwijs Noord-Veluwe (Stichting Proo) zoekt een directeur voor de Jenaplanschool Heerde in Hoorn. [Lees verder]
Educatieve keuzedagen niet bedoeld als extra vakantie
[Onderwijs] 21-06-2019 14:34 - VOS/ABB
Educatieve keuzedagen zijn geen verkapte vakantiedagen. Dat benadrukt onderwijsminister Arie Slob in antwoord op kritische vragen hierover van GroenLinks in de Tweede Kamer. [Lees verder]
Informatieplicht energiebesparing: nog geen sancties
[Onderwijs] 21-06-2019 12:11 - VOS/ABB
De omgevingsdiensten leggen nog geen sancties op als u nog niet hebt doorgegeven welke energiebesparende maatregelen uw school of scholen nemen. Dat meldt Hellemans Consultancy, dat onder andere voor VOS/ABB het inkoopcollectief Energie Voor Scholen uitvoert. [Lees verder]
Op alle pabo’s weer structureel muziekonderwijs
[Onderwijs] 20-06-2019 15:18 - VOS/ABB
Alle 42 pabo’s in Nederland geven weer structureel muziekonderwijs. Dat melden de Stichting Méér Muziek in de Klas, het Fonds voor Cultuurparticipatie en het ministerie van OCW. [Lees verder]
Training om radicalisering te herkennen niet verplicht
[Onderwijs] 18-06-2019 13:36 - VOS/ABB
Het ministerie van OCW blijft scholen wijzen op de mogelijkheid trainingen te volgen om radicalisering onder leerlingen beter te herkennen. Deze trainingen worden echter niet verplicht, meldt onderwijsminister Arie Slob. [Lees verder]
Zomernummer magazine Naar School!
[Onderwijs] 18-06-2019 12:36 - VOS/ABB
Het zomernummer van het VOS/ABB-magazine Naar School! gaat onder andere over de beweging Naar inclusiever onderwijs. Andere onderwerpen: [Lees verder]
Slob kan weinig met onderzoek achterstandsscholen
[Onderwijs] 17-06-2019 13:48 - VOS/ABB
In antwoord van Kamervragen van Spekmans partijgenoot Kisten van den Hul zegt Slob nu dat hij weinig met het onderzoek kan. De cijfers die in het onderzoek worden genoemd, zijn volgens hem niet te verifiëren. Bovendien kende het onderzoek maar weinig... [Lees verder]
Doorlopende leerroutes vmbo-mbo naar Raad van State
[Onderwijs] 17-06-2019 12:58 - VOS/ABB
De ministerraad heeft ingestemd met het inrichten van doorlopende leerroutes vmbo-mbo. Het voorstel hiertoe komt van de onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob. Zij willen dat vmbo’ers makkelijker kunnen doorstromen naar het middelbaar... [Lees verder]
Vmbo Amsterdam vergat mogelijk meer schoolexamens
[Onderwijs] 14-06-2019 10:13 - VOS/ABB
Het is nog niet duidelijk of 77 vmbo-examenleerlingen van het christelijke Calvijn College in Amsterdam zijn geslaagd. De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt of de school wel alle schoolexamens heeft afgenomen die noodzakelijk zijn voor het eindexamen. [Lees verder]
Vmbo in Amsterdam vergeet één toets van schoolexamen
[Onderwijs] 14-06-2019 10:13 - VOS/ABB
Het is nog niet duidelijk of 77 vmbo-examenleerlingen van het christelijke Calvijn College in Amsterdam zijn geslaagd. Het blijkt dat ze één toets van het schoolexamen niet hebben gemaakt. [Lees verder]
#Instareligion: studiedag over digitale beeldtalen
[Onderwijs] 12-06-2019 10:34 - VOS/ABB
Deze studiedag voor leraren in het voortgezet onderwijs is een initiatief van de werkgroep Religion Education van het Nederlands Genootschap voor Godsdienstwetenschap (NGG). [Lees verder]
Problemen VMBO Maastricht nog niet voorbij
[Onderwijs] 12-06-2019 09:51 - VOS/ABB
Minister Slob meldt nu dat het met VMBO Maastricht de goede kant op gaat. Volgens de inspectie is de kwaliteit van de schoolexamens weer op orde. Slob meldt verder dat de uitvoering van andere herstelopdrachten op schema ligt. [Lees verder]
Netwerk om scholen ruimte en regie te laten ervaren
[Onderwijs] 11-06-2019 14:41 - VOS/ABB
Onderwijsminister Arie Slob zegt ernaar te streven dat basisscholen ‘ruimte hebben, voelen én benutten’. Zo ervaren ze volgens hem regie en kunnen ze betere onderwijskwaliteit leveren. Om ideeën op dit vlak op elkaar af te stemmen, wil hij na... [Lees verder]
Toezichthouders en directeur openbaar primair onderwijs Papendrecht Sliedrecht
[Onderwijs] 8-06-2019 08:55 - VOS/ABB
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht & Sliedrecht (OPOPS) zoekt vijf leden voor de raad van toezicht en een directeur voor openbare daltonschool De Leilinde in Papendrecht. [Lees verder]
 1 - 189