Disclaimer

InHetNieuws.nl geeft geen garanties omtrent - en sluit iedere aansprakelijkheid uit met betrekking tot - de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website. De informatie is uitsluitend indicatief en kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door InHetNieuws.nl (en eventuele partners) worden gewijzigd.

De informatie mag uitsluitend voor eigen doeleinden worden gebruikt. De afnemer van de informatie van de website mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van InHetNieuws.nl omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Op de informatie van deze site en op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Op deze site wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie van derden. Dergelijke informatie is door ons niet nader beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit. Wij aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

De geboden informatie is niet bedoeld ter vervanging van deskundig advies. Het gebruik van de geboden informatie is voor uw eigen rekening en risico.

Wijziging van deze disclaimer

Binq Media B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Disclaimer. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Disclaimer op de hoogte bent.