Het laatste in Politiek nieuws

Er zijn 20395 nieuwsartikelen gevonden.

Kabinet biedt gemeenten NUL euro voor jeugdzorg
[Politiek] 12-03-2021 06:04 - Binnenlands Bestuur
Het kabinet komt met geen enkele euro over de brug om de gemeentelijke financiële tekorten op de jeugdzorg te dichten. Het VNG-bestuur is teleurgesteld en boos en heeft daarom besloten arbitrage in te zetten. Deze ‘commissie van wijzen’... [Lees verder]
Informatiebeheer Almere blijft ondermaats
[Politiek] 11-03-2021 17:06 - Binnenlands Bestuur
‘De afgelopen dagen is in de publiciteit gekomen dat de gemeente over de afgelopen tien jaar onvoldoende in staat is om te garanderen dat informatie uit mailboxen volledig is’, staat in de brief. Het nieuws kwam naar buiten door berichtgeving... [Lees verder]
Huurders van gemeentelijk vastgoed krijgen korting
[Politiek] 11-03-2021 09:18 - Binnenlands Bestuur
Amsterdam komt huurders van gemeentelijk vastgoed tegemoet die het moeilijk hebben door de coronacrisis. Huurders krijgen een huurkorting als zij door de coronamaatregelen niet of minder gebruik kunnen maken van hun panden, ruimtes en terreinen en niet in... [Lees verder]
‘Delta-commissaris’ moet relatie rijk-gemeenten redden
[Politiek] 11-03-2021 06:01 - Binnenlands Bestuur
Het nieuwe kabinet doet er het beste aan een speciale functionaris aan te stellen om de ontspoorde relatie tussen rijk en gemeenten te redden. Deze ‘delta-commissaris’ krijgt van de ROB een fors aantal adviezen mee om schoon schip te maken. [Lees verder]
Meer 30 kilometerzones: hoge kosten, weinig resultaat
[Politiek] 11-03-2021 06:00 - Binnenlands Bestuur
De helft van de gemeenten wil de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom op (veel) meer plekken terugbrengen naar 30 kilometer. Maar de verkeersveiligheid is vooral gebaat bij een verbeterde inrichting van doorgaande wegen waar 50 kilometer mag worden gereden. [Lees verder]
Zekerheidszoekers remmen duurzame inkoop overheid
[Politiek] 11-03-2021 06:00 - Binnenlands Bestuur
Overheidsorganisaties maken nog steeds weinig gebruik van duurzaam inkopen. Ze blijken vaker bezig met juridische verantwoording binnen aanbestedingsprojecten dan met het daadwerkelijk bevorderen van duurzaamheid. Dat concludeert promovendus Rob Vluggen in... [Lees verder]
Het schiet niet op met gemeentelijk woonwagenbeleid
[Politiek] 10-03-2021 15:53 - Binnenlands Bestuur
Gemeenten maken nog steeds geen haast met het realiseren van standplaatsen voor woonwagenbewoners. Dat zegt de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen. Hij roept minister Ollongren op om de regie te nemen. [Lees verder]
Herstart Italië met forse investering in spoor
[Politiek] 10-03-2021 12:15 - Binnenlands Bestuur
Waar Nederland nog geen begin van een plan heeft, start Italië met het investeren van 32 miljard van hun ruim 200 miljard tellende EU-herstelfonds in de modernisering van de infrastructuur, en met name dan het spoor. [Lees verder]
Overijssel niet blij met voorgestelde herziening luchtruim
[Politiek] 10-03-2021 09:44 - Binnenlands Bestuur
Overijssel is niet te spreken over de nieuwe plannen van het Rijk voor de indeling van het luchtruim. Met name het ontbreken van duidelijkheid over laagvliegen vanaf Lelystad Airport is onacceptabel, vinden elf Overijsselse gemeenten en de provincie. [Lees verder]
Oproep aan gemeenten om houtrookvrij te worden
[Politiek] 9-03-2021 12:19 - Binnenlands Bestuur
Gemeenten moeten ingrijpen om de schadelijke gevolgen van houtstook te beperken, vindt milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB). De organisatie roept gemeenten in een brief op 'houtrookvrij' te worden, zodat inwoners ‘niet langer... [Lees verder]
VNG: Verdringingstoets is nodeloos bureaucratisch
[Politiek] 9-03-2021 06:01 - Binnenlands Bestuur
Al ruim vijf jaar wordt er gedebatteerd over de zogenaamde verdringingstoets, die moet voorkomen dat re-integratietrajecten in de bijstand ten koste gaan van reguliere arbeidsplaatsen. Het laatste woord is aan de Eerste Kamer, die er dinsdag over in debat... [Lees verder]
Alliantie wil 1 miljard voor nationaal fietsnetwerk
[Politiek] 8-03-2021 20:00 - Binnenlands Bestuur
Gemeenten, provincies, vervoerregio's en het fietssamenwerkingsverband Tour de Force hebben voor 1 miljard euro aan maatregelen bedacht om de komende jaren een goed dekkend landelijk fietsnetwerk te realiseren. De komende tijd wordt samen met het Rijk... [Lees verder]
Kamer bindt in over woonlastenneutraliteit
[Politiek] 8-03-2021 15:50 - Binnenlands Bestuur
Gemeenten worden voorlopig niet verantwoordelijk voor het neutraal houden van de woonlasten bij verduurzamingsmaatregelen. Dat bleek maandag bij de behandeling van de wijziging van de Woningwet in de Tweede Kamer. [Lees verder]
‘Wrang dat juist in beperkte ruimte bezuinigd moet worden’
[Politiek] 8-03-2021 13:00 - Binnenlands Bestuur
De financiële situatie bij gemeenten is problematisch en er is weinig gelegenheid om daar wat aan te doen. Maar het debat blijft hangen in casuïstiek en beeldvorming, dus vroeg de provincie Zuid-Holland onderzoeksbureau Berenschot om advies. [Lees verder]
'Voorkomen zelfmoord taak van de overheid'
[Politiek] 6-03-2021 11:15 - Binnenlands Bestuur
Het moet een wettelijke taak worden van de landelijke en de lokale overheid om suïcides te voorkomen. De ChristenUnie wil dat regelen met een initiatiefwetsvoorstel, dat mede wordt ingediend door PvdA, CDA, GroenLinks, SP, SGP en 50PLUS. [Lees verder]
Goudse wethouder: geen paniek, wel alertheid
[Politiek] 5-03-2021 11:14 - Binnenlands Bestuur
‘We kunnen niet meer zeggen dat we er goed voor staan’, reageert de Goudse wethouder Michiel Bunnik (CDA, financiën en economie) op de uitkomsten van de Goudse Coronamonitor die gisteren werd gepresenteerd en waaruit een bedrag van 8... [Lees verder]
‘Stel het inkomen van de inwoner voorop, niet de wet'
[Politiek] 5-03-2021 06:11 - Binnenlands Bestuur
Werken is voor mensen met een uitkering eerder een bron van onzekerheid dan een bron van inkomsten. Het probleem is onlangs voor het eerst cijfermatig blootgelegd. Nu ligt de bal bij gemeenten om er iets aan te doen. [Lees verder]
‘Betrek overheden vroeg bij plannen nieuw kabinet’
[Politiek] 5-03-2021 06:03 - Binnenlands Bestuur
Provincies, gemeenten en waterschappen moeten, na de verkiezingen, in een vroeg stadium worden betrokken bij ruimtelijke plannen in een nieuw regeerakkoord. Dat zegt Theo Bovens, voorzitter van het IPO. ‘Decentrale overheden kunnen dan eerder... [Lees verder]
Commissie-Van Aartsen: toezicht ver onder de maat
[Politiek] 4-03-2021 14:43 - Binnenlands Bestuur
Het is slecht gesteld met het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Het ontbreekt de omgevingsdiensten aan kennis en doorzettingsmacht. Het rijk voert geen overkoepelende regie. ‘Doordat het stelsel niet functioneert zoals... [Lees verder]
Meeste provincies willen geen nieuwe kerncentrale
[Politiek] 4-03-2021 13:30 - Binnenlands Bestuur
Provincies zijn verdeeld als het gaat om de mogelijke komst van een nieuwe kerncentrale op hun grondgebied. Limburg, Flevoland, Overijssel en Zuid-Holland zullen daar vooralsnog geen medewerking aan verlenen. Zeeland is wel positief. [Lees verder]
 1 - 1020