Het laatste in Politiek nieuws

Er zijn 7087 nieuwsartikelen gevonden.

Ede wist niets van undercoveracties in moskee
[Politiek] 19-10-2021 20:53 - Binnenlands Bestuur
De gemeente Ede wist niets van undercoveracties van onderzoeksbureau NTA in de moskee in die gemeente. De gemeente wist wel dat er onderzoek werd gedaan, maar daarvoor zouden interviews worden gemaakt met betrokkenen binnen de islamitische gemeenschap. [Lees verder]
Jonge ggz-patiënt kan niet terecht bij langdurige zorg
[Politiek] 15-10-2021 19:00 - Binnenlands Bestuur
Jongeren onder de 18 jaar met een psychische stoornis komen toch niet in aanmerking voor de Wet langdurige zorg (Wlz). De Tweede Kamer wilde dat graag maar het is niet haalbaar, concludeert demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) na... [Lees verder]
Vrouwen komen lastig bij gegevens door gemeentewet
[Politiek] 15-10-2021 13:19 - Binnenlands Bestuur
Het verschijnsel dat vrouwen vaak geen toegang hebben tot hun digitale gegevens komt slechts doordat overheden de wet volgen. Dat schrijft demissionair minister Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66). Belastingplichtigen kunnen gegevens inzien, maar in de... [Lees verder]
Hondenbelasting voorlopig niet van de baan
[Politiek] 13-10-2021 14:08 - Binnenlands Bestuur
Hoe beperkt ook, sommige gemeenten kunnen de inkomsten uit de hondenbelasting niet missen. De belasting kan volgens demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken dan ook pas worden afgeschaft bij een bredere herziening van het lokaal belastinggebied. [Lees verder]
Overvolle noodopvang is 'niet volgens afspraak'
[Politiek] 12-10-2021 12:34 - Binnenlands Bestuur
Het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zit zo overvol dat sommige mensen op stoelen moeten slapen. De gemeente Westerwolde eist daarom maatregelen van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om de drukte terug te dringen. [Lees verder]
Gemeenten bouwen nog steeds in uiterwaarden
[Politiek] 11-10-2021 15:04 - Binnenlands Bestuur
Gemeenten geven nog steeds toestemming om buitendijks, bijvoorbeeld in uiterwaarden, te bouwen. Volgens onderzoek van het tv-programma Pointer is het aantal nieuwbouwwoningen in laagliggend land langs grote rivieren in de afgelopen tien jaar gestegen van... [Lees verder]
Verzetsvrouw Jacoba van Tongeren heeft standbeeld
[Politiek] 10-10-2021 20:53 - Binnenlands Bestuur
Verzetsvrouw Jacoba van Tongeren (1903-1967) is vereeuwigd in een standbeeld in Amsterdam. Onder anderen burgemeester Femke Halsema en voorzitter van het Amsterdams 4 en 5 mei comité Job Cohen waren aanwezig bij de onthulling van het beeld... [Lees verder]
Aangifte tegen Limburgse oud-gedeputeerden
[Politiek] 7-10-2021 16:34 - Binnenlands Bestuur
Geert Ruigrok, ex-directeur van de in 2019 failliet verklaarde Stichting Topsport Limburg, heeft aangifte gedaan van valsheid in geschrifte tegen interim-bestuurder Eric Bessems, aanvrager van het faillissement van de stichting, en subsidiair onder meer... [Lees verder]
Onzekerheid over AI-technieken
[Politiek] 7-10-2021 06:00 - Binnenlands Bestuur
Overheidsorganisaties wereldwijd zijn van plan meer te investeren in kunstmatige intelligentie (AI), maar werknemers blijven huiverig. Dat concludeert onderzoeksbureau Gartner. Een op de drie werknemers die AI hebben gebruikt, denkt dat het zijn baan kan... [Lees verder]
Knops: ‘Meer aandacht voor inclusie in digitale revolutie’
[Politiek] 6-10-2021 13:15 - Binnenlands Bestuur
Inclusie is een belangrijk thema in de digitale revolutie die momenteel op gang aan het komen is, meent demissionair staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken. ‘We willen wel een digitale overheid maar geen deep state , waarin mensen niet mee... [Lees verder]
De Jonge: voldoende compensatie voor eigen bijdrage Wmo
[Politiek] 6-10-2021 06:01 - Binnenlands Bestuur
De Wmo 2015 biedt geen ruimte voor gemeenten om inkomensbeleid te voeren. Het meewegen van inkomen of vermogen van inwoners die een Wmo-voorziening aanvragen, is uit den boze. Gemeenten worden voldoende gecompenseerd voor de extra toeloop op... [Lees verder]
Geen schatkistbankieren voor jeugdzorginstellingen
[Politiek] 6-10-2021 06:00 - Binnenlands Bestuur
Deelname van jeugdzorginstellingen aan schatkistbankieren is niet mogelijk. Zou dat wel mogelijk zijn, dan zouden de instellingen minder geld kwijt zijn aan het betalen van negatieve rente, maar volgens minister Hoekstra (Financiën, CDA) is het in... [Lees verder]
Rotterdamse trams leveren stroom voor bussen en auto’s
[Politiek] 5-10-2021 14:37 - Binnenlands Bestuur
Het Rotterdamse openbaarvervoerbedrijf RET wil samen met de gemeente de reststroom van het tram- en metronetwerk gaan inzetten voor het laden van bussen en auto’s. [Lees verder]
Aanbesteding Wet inburgering loopt uit op fiasco
[Politiek] 5-10-2021 06:15 - Binnenlands Bestuur
Voor zover bekend heeft nog geen enkele gemeente een aanbieder kunnen contracteren die vanaf januari de zogeheten onderwijsroute kan aanbieden aan inburgeraars. Het budget dat gemeenten daarvoor willen vrijmaken, en daarvoor van het rijk krijgen, is bij... [Lees verder]
'Teveel nadruk op bouw binnenstedelijke appartementen'
[Politiek] 4-10-2021 12:11 - Binnenlands Bestuur
In woningbouwplannen tot 2030 wordt teveel gekozen voor binnenstedelijke locaties en appartementen. Maar de plannen voor grondgebonden woningen rondom de steden blijven ver achter. Nieuwe plannen voor grootstedelijke bouwprojecten maken de komende... [Lees verder]
Maatschappelijke hersteltaak voor banken
[Politiek] 4-10-2021 06:01 - Binnenlands Bestuur
De rol van de financiële sector is de afgelopen decennia veranderd. Banken moeten meer doen dan leningen verstrekken en betalingsverkeer regelen. Ze hebben sinds de coronacrisis ook maatschappelijke taak om te helpen bij de aanpak van het... [Lees verder]
Vahstal: geen vertrouwen in minnelijke regeling
[Politiek] 30-09-2021 11:44 - Binnenlands Bestuur
In het almaar voortdurende geschil tussen de gemeente Amersfoort en projectontwikkelaar Hans Vahstal heeft de laatste deze week medegedeeld geen vertrouwen meer te hebben in een minnelijke regeling. Hij mist een oplossingsgerichte en constructieve houding... [Lees verder]
Burgemeesters zien polsbandje voor toegang wel zitten
[Politiek] 29-09-2021 12:58 - Binnenlands Bestuur
De burgemeesters van het Veiligheidsberaad zijn positief over de experimenten die afgelopen weekeinde in enkele gemeenten werden gehouden met [Lees verder]
Digitaal vergaderen raden en Staten permanent in wet
[Politiek] 29-09-2021 06:02 - Binnenlands Bestuur
Digitaal vergaderen in gemeenteraden en Provinciale Staten wordt permanent mogelijk gemaakt. Er wordt gewerkt aan een wetsvoorstel hiertoe. Nu zijn digitale vergaderingen alleen mogelijk via de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming. [Lees verder]
Coronasteun remt dynamiek op de arbeidsmarkt
[Politiek] 28-09-2021 13:33 - Binnenlands Bestuur
Tienduizenden banen zijn in 2020 gered dankzij coronasteun vanuit de overheid. Toch hebben de steunmaatregelen niet kunnen voorkomen dat veel jongeren en flexwerkers hun werk verloren, waardoor de crisis hen relatief hard heeft geraakt. [Lees verder]
 1 - 355