Het laatste in Politiek nieuws

Er zijn 20822 nieuwsartikelen gevonden.

Open hiring: 'Er zijn alleen maar winnaars'
[Politiek] 4-08-2021 14:05 - Binnenlands Bestuur
Het UWV in Zeeland spoort bedrijven aan om gebruik te maken van 'open hiring': nieuwe werknemers aannemen zonder sollicitatiebrief of -gesprek. Goed voor werkzoekenden én goed voor werkgevers, ziet het UWV. [Lees verder]
Waterschappen steunen pilot tegen bodemdaling
[Politiek] 4-08-2021 10:56 - Binnenlands Bestuur
Samen met waterschap Amstel Gooi en Vecht (Waternet) en Wij.land ondersteunt Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een pilot om de bodemdaling te remmen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van subirrigatie. [Lees verder]
Convenant voor schuldregelingen met lokale overheden
[Politiek] 2-08-2021 13:31 - Binnenlands Bestuur
In het convenant wordt geregeld dat lokale overheden bij voorbaat akkoord gaan met een voorstel voor een schuldregeling. Dat vermindert het administratieve werk voor zowel overheden als schuldhulpverleners. Voor hulpvragers biedt het sneller duidelijkheid... [Lees verder]
Miljoenen extra voor huisvesting kwetsbaren
[Politiek] 2-08-2021 13:30 - Binnenlands Bestuur
Het kabinet stelt voor dit jaar 46 miljoen euro extra beschikbaar voor het versneld realiseren van huisvesting voor onder meer dak- en thuislozen en arbeidsmigranten. In 2020 werd een zelfde bedrag beschikbaar gesteld voor gemeenten met concrete plannen. [Lees verder]
Valkenburg en waterschap bakkeleien over wateraanpak
[Politiek] 30-07-2021 10:03 - Binnenlands Bestuur
Burgemeester Daan Prevoo van Valkenburg hekelt de opmerkingen van Waterschap Limburg dat het vrijwel onmogelijk is zijn gemeente te beschermen tegen hoogwater. 'Je kan wel voldoende maatregelen treffen om een dergelijke hoeveelheid water op te vangen, te... [Lees verder]
Straatsburg wil na corona vergroenen
[Politiek] 30-07-2021 06:00 - Binnenlands Bestuur
Auto’s met dieselmotoren zijn vanaf 2025 of 2028 verboden in Straatsburg. De stad gaat meer fietsen en de tram gebruiken. Met investeringen in het klimaat herstelt de stad van de corona-pandemie, [Lees verder]
Onvrede bij ambtenaren over werk-privébalans
[Politiek] 30-07-2021 06:00 - Binnenlands Bestuur
Acht op de tien ambtenaren verrichten werk in privétijd. 63 procent van de 5.059 respondenten, in een onderzoek van de Radboud Universiteit en Binnenlands Bestuur, geeft aan in enige mate werkzaamheden te verrichten in de vrije tijd. [Lees verder]
Netbeheerder waarschuwt voor opstoppingen
[Politiek] 29-07-2021 14:53 - Binnenlands Bestuur
Netbeheerders hebben moeite om de snelheid van de energietransitie bij te houden. Een tekort aan technisch personeel en het lange vergunningentraject zorgt daardoor dat het veel tijd kost om nieuwe infrastructuur te bouwen. [Lees verder]
Vrouwen en jongeren negatief over digitaal vergaderen
[Politiek] 29-07-2021 06:10 - Binnenlands Bestuur
Jongere en vrouwelijke ambtenaren oordelen negatief over digitaal overleggen, of maken zich er zorgen over. Dat blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit en Binnenlands Bestuur waar 5.059 ambtenaren aan meewerkten. [Lees verder]
Meer geld voor afgelaste evenementen
[Politiek] 28-07-2021 14:12 - Binnenlands Bestuur
De aangekondigde verruiming van de compensatieregeling voor evenementen die vanwege corona moeten worden afgelast, zal tientallen miljoenen euro's meer kosten dan was gepland. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onderzoekt om hoeveel activiteiten... [Lees verder]
Geen eigen provinciaal beleid met Brexitmiljoenen
[Politiek] 24-07-2021 12:00 - Binnenlands Bestuur
Er komt geen regionale of provinciale analyse voor de inzet van de BAR, de Brexit Adjustment Reserve. De 886 miljoen die uit Brussel komt als Brexitcompensatie gaat naar directe schade in sectoren en bij overheden. Dat betekent dat provincies er geen eigen... [Lees verder]
Limburgse staten boos over miljoenensteun DSM
[Politiek] 24-07-2021 11:49 - Binnenlands Bestuur
Een provinciale bijdrage van 1,75 miljoen euro aan een voorgenomen verhuizing van het hoofdkantoor van DSM van Heerlen naar Maastricht is een meerderheid van de Limburgse Staten in het verkeerde keelgat geschoten. Zeven Statenfracties hebben daarom een... [Lees verder]
ABP verwacht premiestijging in 2022
[Politiek] 23-07-2021 14:50 - Binnenlands Bestuur
Ambtenarenpensioenfonds ABP verwacht dat de premie van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen volgend jaar zal stijgen van 25,9 naar 27,4 procent. Door de lagere verwachte beleggingsopbrengsten en de lage rente zijn de pensioenen aanmerkelijk duurder... [Lees verder]
‘Kabinet gebaat bij nuchterheid over digitalisering’
[Politiek] 23-07-2021 11:42 - Binnenlands Bestuur
Het kabinet moet de kansen van digitalisering niet langer overschatten en de risico’s niet langer onderschatten. Dat betogen drie medewerkers van het Rathenau Instituut. ‘Overheden op verschillende niveaus hebben de afgelopen jaren vaak te laat... [Lees verder]
Limburgs recyclingbedrijf moet bodemsanering betalen
[Politiek] 23-07-2021 10:23 - Binnenlands Bestuur
Voormalig recyclingbedrijf Edelchemie moet een plan opstellen om de bodem op het bedrijfsterrein in Panheel (Limburg) te saneren. De kosten daarvan worden geschat op 2,5 tot 3 miljoen euro, door Edelchemie zelf te betalen. [Lees verder]
Delftse bezuinigingen ‘niet meer uit te leggen’
[Politiek] 23-07-2021 06:00 - Binnenlands Bestuur
Door de karige bedeling uit het Gemeentefonds moet Delft forse bezuinigingen uitvoeren en kunnen afspraken uit het Klimaatakkoord niet worden nagekomen. Dat schrijft de Delftse burgemeester Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart namens de gemeenteraad in een... [Lees verder]
Aardbevingen zijn nauwelijks reden voor verkoop woning
[Politiek] 22-07-2021 14:42 - Binnenlands Bestuur
Huiseigenaren in het Groningse aardbevingsgebied verkopen hun woning nauwelijks vanwege de aardbevingen of de schade daarvan aan de woning. Andere redenen, zoals groter of kleiner willen wonen, leeftijd en gezondheid blijken een veel grotere rol te spelen. [Lees verder]
Rechtbank staat 'X' als geslachtsaanduiding toe
[Politiek] 22-07-2021 10:00 - Binnenlands Bestuur
Het geslacht van iemand die zich man noch vrouw voelt, mag van de rechtbank in Amsterdam officieel als 'X' op de geboorteakte worden gezet. De rechtbank heeft een non-binair persoon gelijk gegeven die de geboorteakte met terugwerkende kracht wilde laten... [Lees verder]
Bijstandsontvangers Den Haag mogen meer giften krijgen
[Politiek] 22-07-2021 09:50 - Binnenlands Bestuur
De gemeente Den Haag heeft het giftenbeleid voor mensen in de bijstand vastgelegd en verruimd. Bijstandsgerechtigden die gehuwd zijn of samenwonen mogen nu 1700 euro per jaar krijgen zonder gekort te worden op hun bijstand. [Lees verder]
Honderden miljoenen schade door water in Valkenburg
[Politiek] 21-07-2021 14:18 - Binnenlands Bestuur
De wateroverlast in Zuid-Limburg heeft in de gemeente Valkenburg aan de Geul voor 400 miljoen euro aan schade veroorzaakt. Dat heeft burgemeester Daan Prevoo gezegd. Het gaat naar schatting om 200 miljoen euro aan materiële schade en 200 miljoen euro... [Lees verder]
 1 - 1042