Het laatste in Recht nieuws

Er zijn 3232 nieuwsartikelen gevonden.

Een werknemer die kanker heeft ontslaan, mag dat?
[Recht] 25-11-2022 15:00 - Mr. Online
Werkneemster is per 1 mei 2022 bij decoZorg B.V. in dienst getreden. Daarvoor was ze in dienst bij Zuyderland Zorgcentra B.V. Vanwege het aanvaarden van een nieuwe functie bij decoZorg heeft werkneemster de arbeidsovereenkomst met Zuyderland op 31 maart... [Lees verder]
Vrijheid van handelen voor private aanbesteders
[Recht] 25-11-2022 14:51 - Mr. Online
waarover de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant moest oordelen, heeft de ziekenhuisorganisatie Stichting Bravis Ziekenhuis – niet zijnde een aanbestedende dienst –  vrijwillig een aanbestedingsprocedure georganiseerd voor de selectie... [Lees verder]
NRC hoeft artikel niet te rectificeren
[Recht] 25-11-2022 12:00 - IE Forum
Vzr. Rechtbank Amsterdam 18 november 2022, IEF 21107; ECLI:NL:RBAMS:2022:6753 (Taxeco Adviseurs tegen NRC Media) NRC heeft op haar website een journalistiek artikel gepubliceerd over twee adviseurs van de onderneming Taxeco adviseurs. [Lees verder]
Oud-deken woest op passieve NOvA: ‘gaat om vrije advocatenkeuze’
[Recht] 25-11-2022 11:00 - Mr. Online
Germ Kemper, advocaat te Amsterdam en voormalig deken aldaar, uitte onlangs in scherpe bewoordingen zijn ongenoegen over de Nederlandse Orde van Advocaten, die in zijn ogen verzaakt als beroepsorganisatie. [Lees verder]
Belgische domeinnaam moet aan Marktplaats worden overgedragen
[Recht] 25-11-2022 10:00 - IE Forum
Cepani 24 november 2022, IEF 21106, IEFbe 3583; 444173 (Marktplaatsbelgië.be) Beslissing van de Derde Beslisser in een domeinnaamgeschil over de domeinnaam Marktplaatsbelgie.be. Geoordeeld wordt onder meer dat de domeinnaam zodanig overeenstemt met het... [Lees verder]
Aandeelhouder moet aandelen pas kopen als afnameplicht geldt
[Recht] 25-11-2022 08:37 - Mr. Online
In de statuten van veel bedrijven staat een aanbiedingsplicht en soms ook een afnameplicht. De afnameplicht geldt pas als er een geldig aanbod is gedaan. Is dat aanbod er niet? Dan handelt een aandeelhouder rechtmatig als hij de aandelen van een andere... [Lees verder]
Nederlands bombardement tijdens slag om Chora onrechtmatig
[Recht] 24-11-2022 23:13 - NJB
De rechtbank Den Haag heeft op 23 november 2022 uitspraak gedaan in een zaak die gaat over het bombardement van een Afghaanse tijdens de slag om Chora in juni 2007. De rechtbank heeft geoordeeld dat het bombardement onrechtmatig was en dat de Staat de... [Lees verder]
HvJ EU zet streep door openbaarheid UBO-register
[Recht] 24-11-2022 23:05 - NJB
De algemene toegankelijkheid van het register van eigenaren van bedrijven, het zogenoemde UBO-register, is in strijd met het recht op privacy. Dat heeft het HvJ EU bepaald op 22 november 2022 (C 37/20 en C 601/20) na prejudiciële vragen van de Luxemburgse... [Lees verder]
Hof verlaagt verkeersboete wegens structurele schending hoorplicht OM
[Recht] 24-11-2022 22:56 - NJB
Bij uitspraak van 22 november 2022 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vastgesteld dat de officier van justitie structureel nalaat om burgers te horen die zonder de hulp van een (professioneel) gemachtigde administratief beroep hebben ingesteld tegen... [Lees verder]
HvJ: ernstig zieke derdelander mag niet worden uitgezet als daardoor ziekte verergert
[Recht] 24-11-2022 22:49 - NJB
Een derdelander die aan een ernstige ziekte lijdt kan niet worden verwijderd als hij in het land van bestemming geen adequate behandeling kan krijgen en daardoor het risico loopt dat de door die ziekte veroorzaakte pijn snel, aanzienlijk en onomkeerbaar... [Lees verder]
Arrest HvJ EU mogelijke staatssteun kolencentrales
[Recht] 24-11-2022 22:39 - NJB
Het HvJ EU heeft zich op 16 november 2022 (T-469/20) uitgesproken over de vraag of het compenseren van kolencentrales die moeten stoppen neerkomt op staatssteun en dus gemeld moet worden in Brussel. Nederland vindt van niet, maar de Europese Commissie... [Lees verder]
Onderzoek ontwikkelingen in bezetting van het gevangenissen 2015-2019
[Recht] 24-11-2022 22:35 - NJB
Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) heeft op 18 november 2022 een onderzoek gepubliceerd naar de bezetting van het gevangeniswezen in de jaren 2015-2019. De jaren 2020 en 2021 zijn niet meegenomen vanwege de COVID-19-pandemie. [Lees verder]
Raad voor Strafrechtstoepassing kritisch over ruimer EBI-regime
[Recht] 24-11-2022 22:30 - NJB
De Raad voor de Strafrechttoepassing (RSJ) heeft op 18 november 2022 geadviseerd over de voorgenomen wijziging van de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (Rspog) en de Regeling model huisregels EBI. [Lees verder]
Senaat sluit zelfevaluatie toeslagenaffaire af
[Recht] 24-11-2022 22:25 - NJB
De Eerste Kamer heeft op 15 november 2022 met het aannemen van drie moties een zelfevaluatie naar aanleiding van de toeslagenaffaire afgesloten. Conclusie van de evaluatie is dat de problemen die de toeslagenaffaire hebben veroorzaakt, niet voldoende op de... [Lees verder]
Verordening digitale diensten (DSA) treedt in werking
[Recht] 24-11-2022 22:21 - NJB
Op 16 november 2022 is de Verordening digitale diensten (DSA) in werking getreden. De DSA regelt een duidelijker rol voor online platformen in bestrijding van illegale inhoud online. Ook moeten platformen procedures hebben voor de aanpak van dit soort inhoud. [Lees verder]
Hoge Raad: geen belastingrente over periode dat voorlopige aanslag al is betaald
[Recht] 24-11-2022 22:14 - NJB
De Hoge Raad heeft in een arrest van 18 november 2022 geoordeeld dat er geen belastingrente mag worden berekend over de periode waarover de Belastingdienst al beschikte over het bedrag vanwege de betaling van een eerdere voorlopige aanslag. [Lees verder]
Vervolgonderzoek Inspectie JenV naar terroristenafdelingen
[Recht] 24-11-2022 22:08 - NJB
De Inspectie onderzocht in 2019 twee terroristenafdelingen (TA’s). Afgelopen jaar bezocht de Inspectie de inmiddels drie TA’s. Conclusie is dat partijen beter samenwerken. Maar de mogelijkheden om te zorgen voor veilige re-integratie van gedetineerden van... [Lees verder]
Jurisprudentielunch octrooirecht met update UPC op 30 november
[Recht] 24-11-2022 11:00 - IE Forum
Alle uitspraken weer op een rijtje: Schuif aan tijdens de jaarlijkse jurisprudentie update van Willem Hoyng en Bart van den Broek op woensdag 30 november! Na de lunch nemen we u mee in alle recente rechtspraak en bent u na drie uur weer volledig op de hoogte. [Lees verder]
Willem van Rees (Baker McKenzie) is advocaat en dj
[Recht] 24-11-2022 08:10 - Mr. Online
Willem van Rees studeerde in 2022 af  aan de VU en EUR op Ondernemingsrecht en Internet, Intellectuele Eigendom en ICT, en wordt in februari 2023 beëdigd als advocaat. Hij werkt bij [Lees verder]
Register tegen witwassen op zwart na uitspraak EU-hof
[Recht] 24-11-2022 07:30 - Mr. Online
Het UBO-register moest witwassen tegengegaan, maar is vooralsnog vooral een blok aan het been gebleken van de minister van Financiën. Door een uitspraak van het Hof van Justitie is het register op dit moment niet raadpleegbaar, en rijst de vraag: hoe nu... [Lees verder]
 1 - 162