Het laatste in Recht nieuws

Er zijn 8340 nieuwsartikelen gevonden.

Nibud: Iets hogere maximale hypotheek voor ex-student met studieschuld
[Recht] 7-07-2020 17:27 - Rechtennieuws.nl
Een studieschuld zou iets minder zwaar mee moeten wegen bij het aanvragen van een hypotheek. Dat staat in het adviesrapport Het meewegen van de studielening bij hypotheekaanvragen dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan de... [Lees verder]
Autoriteit Persoonsgegevens mag boetebesluit BKR openbaar maken
[Recht] 7-07-2020 16:02 - Rechtennieuws.nl
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft terecht een boete opgelegd aan een bedrijf voor het overtreden van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en mag deze ook openbaar maken. Dat oordeelt de voorzieningenrechter. [Lees verder]
AFM deelt visie op duurzaamheid
[Recht] 7-07-2020 15:16 - Rechtennieuws.nl
De transitie naar een duurzame samenleving is een van de belangrijkste uitdagingen van deze tijd. De financiële sector speelt daarbij een belangrijke rol. Om de transitie in goede banen te leiden, is vooral uit Europa veel regelgeving op komst. [Lees verder]
Wrakingsverzoek Viruswaanzin afgewezen
[Recht] 7-07-2020 14:40 - Rechtennieuws.nl
De wrakingskamer van rechtbank Den Haag heeft vandaag het verzoek van Stichting Viruswaarheid.nl (actiegroep Viruswaanzin) tot wraking van de voorzieningenrechter afgewezen. De stichting eiste op 25 juni 2020 in kort geding dat alle maatregelen die de... [Lees verder]
Schadevergoeding voor schade door executie kort geding
[Recht] 7-07-2020 13:23 - IE Forum
Rechtbank Rotterdam 10 juni 2020, IEF 19310; ECLI:NL:RBROT:2020:5569 (Coffema tegen Deac) Merkenrecht. Deac handelt in koffie met het Benelux-woordmerk CAFEMA. Coffema verhandelt in Nederland koffiemachines voor de horeca en onderhouds- en... [Lees verder]
Opgaven nieuwbouw en verduurzamen en middelen woningcorporaties raken uit balans
[Recht] 6-07-2020 22:27 - Rechtennieuws.nl
Corporaties beschikken over onvoldoende middelen om alle maatschappelijke opgaven tot en met 2035 op te pakken. Vanaf 2024 ontstaan op regionaal niveau financiële knelpunten, vanaf 2028 is er een sectorbreed tekort. Een kwart van de maatschappelijke opgave... [Lees verder]
Tijdelijke huurverlaging voor meer financiële ruimte
[Recht] 6-07-2020 22:22 - Rechtennieuws.nl
Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maakt het mogelijk om huren tijdelijk te verlagen. Daarnaast neemt de minister maatregelen om starters, lage- en middeninkomens meer kans te geven op een woning binnen hun financiële... [Lees verder]
Coronacrisis of niet; hypotheekaanvragen blijven stijgen
[Recht] 6-07-2020 15:57 - Rechtennieuws.nl
Ondanks de coronacrisis is de hypotheekmarkt op volle toeren blijven draaien. Zo registreerde HDN (Hypotheken Data Netwerk) in het tweede kwartaal maar liefst 145.940 hypotheekaanvragen. Dat is 40% meer dan in het tweede kwartaal 2019 (104.343). [Lees verder]
830.000 euro boete voor Bureau Krediet Registratie (BKR) vanwege kosten bij inzage persoonsgegevens
[Recht] 6-07-2020 15:08 - Rechtennieuws.nl
Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) mag geen geld vragen aan mensen die digitaal hun persoonsgegevens willen inzien. En wanneer mensen per post inzage in hun persoonsgegevens bij BKR willen, moet dat eenvoudig en met redelijke tussenpozen mogelijk zijn. [Lees verder]
Vergoedingen voor Ryanair-piloten na ontbinding arbeidsovereenkomst
[Recht] 6-07-2020 11:17 - Rechtennieuws.nl
Het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch heeft vandaag beslist dat Ryanair billijke vergoedingen moet betalen van 100.000 tot 175.000 euro aan 8 piloten. Al eerder werd duidelijk dat de luchtvaartmaatschappij ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. [Lees verder]
18 Jaar cel voor man die partner doodde en haar in stukken zaagde
[Recht] 6-07-2020 11:04 - Rechtennieuws.nl
Een 57-jarige man uit Soest is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 jaar. De man doodde eind december 2018 zijn eigen partner. Daarna zaagde hij haar lichaam in stukken en liet de lichaamsdelen op verschillende... [Lees verder]
Toegankelijkheid hoger onderwijs onveranderd door Studievoorschot
[Recht] 6-07-2020 10:16 - Rechtennieuws.nl
De invoering van het studievoorschot in 2015 heeft geen grote veranderingen gebracht in de doorstroom naar het hoger onderwijs. De financiële toegankelijkheid van het hoger onderwijs is geborgd door het sociaal leenstelsel. [Lees verder]
Wettelijke plicht voor gelijke kansen bij werving en selectie
[Recht] 6-07-2020 09:59 - Rechtennieuws.nl
Bedrijven krijgen straks de wettelijke verplichting om beleid te voeren, gericht op het bevorderen van gelijke kansen bij werving en selectie. Grote bedrijven moeten dit schriftelijk doen, kleine bedrijven lichten hun werkwijze in eerste instantie... [Lees verder]
Kabinet stelt eisen aan incassosector
[Recht] 6-07-2020 09:55 - Rechtennieuws.nl
Incassobureaus moeten een vergunning hebben en worden vervolgens opgenomen in een incassoregister. Doel is de kwaliteit van de incassowerkzaamheden te verbeteren. Dat is de kern van een wetsvoorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming waarmee de... [Lees verder]
Zorgfraude aangepakt met nieuwe wet
[Recht] 6-07-2020 09:54 - Rechtennieuws.nl
Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) stuurde vandaag het wetsvoorstel bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg naar de Tweede Kamer. De wet zorgt dat zorgfraude eerder zichtbaar wordt. Zo kan misbruik van zorggeld effectiever... [Lees verder]
Kabinet zet in op verdere verduurzaming financiële sector
[Recht] 5-07-2020 20:33 - Rechtennieuws.nl
Het moet makkelijker worden om in de financiële sector groene financiële keuzes te maken en risico’s die klimaatverandering met zich meebrengt beter in te schatten. Dit staat onder meer in de door de ministerraad vastgestelde kabinetsreactie van minister... [Lees verder]
Onvoldoende gesteld voor auteursrechtinbreuk naar buitenlands recht
[Recht] 3-07-2020 10:31 - IE Forum
Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 29 juni 2020, IEF 19307; C/01/358187 (Basarsoft tegen Here International) Auteursrecht. Kort geding. Basarsoft houdt zich bezig met het vastleggen van geografische gegevens in kaarten. Here International houdt zich bezig met het... [Lees verder]
Monstermateriaal en testgegevens inbrengen in inbreukprocedures
[Recht] 2-07-2020 12:37 - IE Forum
Vzr. Rechtbank Den Haag 19 juni 2020, IEF 19306; ECLI:NL:RBDHA:2020:5687 (Rhodia tegen Neo) Kort geding. Octrooirecht. Neo c.s. moet gedogen dat Rhodia c.s. monstermateriaal en testgegevens inbrengt in Duitse octrooirechtelijke inbreukprocedures. [Lees verder]
Advertentie via Google AdWords niet misleidend
[Recht] 2-07-2020 09:47 - IE Forum
Vzr. Rechtbank Limburg 10 juni 2020, IEF 19305, IT 3178; ECLI:NL:RBLIM:2020:4150 (Eiser tegen Hesi) Kort geding. Eiser heeft een eenmanszaak in technische installaties, waaronder luchtbehandelingsapparatuur. De onderneming draagt de handelsnaam [handelsnaam]. [Lees verder]
Verzoek wijziging vervaldatum kwekersrecht afgewezen
[Recht] 30-06-2020 15:49 - IE Forum
Gerecht EU (zesde kamer) 25 juni 2020, IEF 19304, IEFbe 3094; ECLI:EU:T:2020:289 (Siberia Oriental tegen CPVO) Kwekersrecht. Siberia Oriental verzoekt het Communautair Bureau voor Plantenrassen (CPVO) om wijziging van de vervaldatum van haar communautaire... [Lees verder]
 1 - 417