Het laatste in Sociale Wetenschap nieuws

Er zijn 709 nieuwsartikelen gevonden.

Helpen data diversiteit te bevorderen?
[Sociale Wetenschap] 12-03-2020 07:00 - Sociale Vraagstukken
Beleidsmakers zijn dol op data. Net als onderzoekers. Vooral kwantitatieve data, cijfers, hebben een sterke overtuigingskracht en worden gebruikt voor allerhande onderbouwingen. Maar maken ze de wereld echt inzichtelijk? Helpen ze ons bijvoorbeeld de... [Lees verder]
Rinkelende alarmbellen in de jeugdzorg
[Sociale Wetenschap] 10-03-2020 07:00 - Sociale Vraagstukken
Door de decentralisatie van de jeugdzorg en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen zijn instellingen in de jeugdzorg sterk gericht op overleven. Dat gaat ten koste van de jongeren die alle aandacht nodig hebben, maar steeds minder krijgen. [Lees verder]
Liever aan de slag als zelfstandige dan discriminatie op de werkvloer ondergaan
[Sociale Wetenschap] 9-03-2020 07:00 - Sociale Vraagstukken
Wat blijkt? De ervaren discriminatie op de werkvloer is een belangrijke reden voor mensen met een zogenaamde migratieachtergrond om als zelfstandige te starten. [Lees verder]
Nieuwe gedragsregels om ongewenste verspreiding van naaktbeelden te voorkomen
[Sociale Wetenschap] 5-03-2020 07:00 - Sociale Vraagstukken
Het ongewenst online verspreiden van naaktfoto’s en -filmpjes heeft grote gevolgen, vooral voor vrouwen met een migratieachtergrond. Docenten en ouders moeten jongeren helpen bij het vaststellen van regels en grenzen voor onlinecommunicatie. [Lees verder]
Als ‘wijkkoningen’ de dienst uitmaken
[Sociale Wetenschap] 4-03-2020 07:00 - Sociale Vraagstukken
In sommige woonwijken levert het bijverdienen in de hennepteelt weinig gefronste wenkbrauwen op, worden lokale overheden vooral als ‘lastige instituties’ bestempeld en vindt men een rijbewijs halen niet nodig om auto te rijden. [Lees verder]
Schuldhulpverlener moet niet alleen verlichten maar ook signaleren
[Sociale Wetenschap] 3-03-2020 07:00 - Sociale Vraagstukken
De schulden- en armoedeproblematiek in Nederland is nog altijd groot. Dat vraagt van schuldhulpverleners niet alleen individuele benaderingen, maar ook dat ze ook structurele oorzaken van armoede en schulden aanklagen. Hun organisaties moeten hun signalen... [Lees verder]
Depressie gaat vooral over isolement
[Sociale Wetenschap] 2-03-2020 07:00 - Sociale Vraagstukken
Depressie is een van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid. Bert van den Bergh betoogt dat veel mensen kampen met een gemis aan elementaire verbondenheid met de wereld om zich heen. En dat maakt hen depressief. [Lees verder]
Eindelijk zicht op mensen met een doodswens die niet ernstig ziek zijn
[Sociale Wetenschap] 29-02-2020 07:00 - Sociale Vraagstukken
Karin Wittebrood en collega’s schreven hier onlangs dat de commissie Van Wijngaarden te makkelijk een langdurige en weloverwogen doodswens afdoet  als ‘lijden aan het leven’. De commissie reageert nu: dat is onjuist. [Lees verder]
Tijd voor een protestsubsidie
[Sociale Wetenschap] 28-02-2020 07:00 - Sociale Vraagstukken
Of het nu boeren zijn of klimaatspijbelaars, wie ontevreden is protesteert, zo lijkt het. Maar dat blijkt te simpel. Cruciaal is de beschikbaarheid van middelen. [Lees verder]
Sociaal werk is vakmanschap en kunstmanschap
[Sociale Wetenschap] 27-02-2020 07:00 - Sociale Vraagstukken
Professionals in het sociale domein werken in een ingewikkelde context. Aan de ene kant hebben ze te maken met allerlei regels en beroepsvoorschriften, aan de andere kant is wat ze doen sensitief en improviserend mensenwerk. [Lees verder]
Ondanks beloftes van Boris Johnson is de toekomst van Britse daklozen onzeker
[Sociale Wetenschap] 26-02-2020 07:00 - Sociale Vraagstukken
Vlak na zijn aanstelling als premier beloofde Boris Johnson een Verenigd Koninkrijk zonder daklozen in 2024. Of hij dat kan waarmaken is nog maar de vraag. Door eerdere beloftevolle hervormingen is de situatie voor daklozen namelijk niet beter geworden. [Lees verder]
Manifest voor afschaffing van de ggz onrustbarend doch gebrekkig
[Sociale Wetenschap] 25-02-2020 07:00 - Sociale Vraagstukken
Het manifest van Ed van Hoorn voor afschaffing van de ggz eerder op deze site rammelt aan alle kanten, meent kinder- en jeugdpsycholoog Bert Vendrik. Maar het is ook een onrustbarend signaal: de ggz functioneert inderdaad ronduit slecht. [Lees verder]
Onderzoek naar ‘voltooid leven’ is een gemiste kans
[Sociale Wetenschap] 24-02-2020 07:00 - Sociale Vraagstukken
Het onderzoek van de commissie Van Wijngaarden naar het zelfgekozen levenseinde onder ouderen is een gemiste kans. Het is te makkelijk om een langdurige en weloverwogen doodswens af te doen als ‘lijden aan het leven’. [Lees verder]
Aardgasvrij? Ja, maar niet zonder meer
[Sociale Wetenschap] 21-02-2020 07:00 - Sociale Vraagstukken
Het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving kan de overheid eenvoudigweg niet realiseren zonder de medewerking van woningeigenaren. Maar hoe kijken woningeigenaren naar aardgasvrij wonen? En is men bereid om zelf in actie te komen? [Lees verder]
Wijkteams onderschatten netwerkkracht van zorgvragers
[Sociale Wetenschap] 20-02-2020 07:00 - Sociale Vraagstukken
Wijkteamprofessionals verkennen (nog) onvoldoende de potentie van het eigen netwerk van zorgvragers. Dit is een van de conclusies van Rotterdams onderzoek naar activering van netwerksteun. [Lees verder]
De ene ouder is de ander niet
[Sociale Wetenschap] 19-02-2020 07:00 - Sociale Vraagstukken
De manier waarop jonge ouders omgaan met eten, drinken, slapen en bewegen van hun kleine kinderen wordt in sterke mate beïnvloed door professionele adviezen. Hun manieren van doen zijn niet simpel te herleiden tot culturele of sociaaleconomische achtergrond. [Lees verder]
Betere rechtsbescherming en inspraak voor bijstandsgerechtigden
[Sociale Wetenschap] 18-02-2020 07:00 - Sociale Vraagstukken
Het is tijd om de kwaliteit en sociale rechtvaardigheid van dienstverlening aan bijstandsgerechtigden prioriteit te geven en ons niet blind te staren op rendement in termen van ‘uitstroom naar werk’. Hiervoor zijn aanpassingen nodig aan de regelgeving en... [Lees verder]
Gezondheid is meer dan een ‘app’
[Sociale Wetenschap] 17-02-2020 07:00 - Sociale Vraagstukken
Dankzij toenemende welvaart en technologische ontwikkelingen is onze levensverwachting aanzienlijk toegenomen. Maar of we daar per se gelukkiger van worden, is nog maar de vraag. Uiteindelijk vormen gezondheid en welzijn een sociaal goed, waarvoor we... [Lees verder]
Pleidooi voor praktische wijsheid in het sociale domein
[Sociale Wetenschap] 14-02-2020 07:00 - Sociale Vraagstukken
Het kabinet pleit voor meer maatwerk. Zodat de overheid dienstverlening kan afstemmen op de individuele situaties van mensen. Een rijksbreed uitvoeringsprogramma ligt in het verschiet. Daarmee zal het rijk het maatwerk van duizenden professionals die al... [Lees verder]
Open Hiring is remedie tegen uitsluiting van ex-gedetineerde werkzoekenden
[Sociale Wetenschap] 13-02-2020 07:00 - Sociale Vraagstukken
Ex-gedetineerden komen ondanks de huidige arbeidsmarktkrapte maar moeilijk aan een betaalde baan. Vooroordelen en negatieve associaties weerhouden werkgevers ervan om ex-gevangenen in dienst te nemen. [Lees verder]
 1 - 36