Het laatste in Sociale Wetenschap nieuws

Er zijn 560 nieuwsartikelen gevonden.

Het hardnekkige stigma van de Bijlmer
[Sociale Wetenschap] 25-06-2019 07:00 - Sociale Vraagstukken
Het negatieve imago van Amsterdam Bijlmer past allang niet meer bij hoe bewoners de buurt ervaren. Toch komt de wijk maar niet af van haar iconische status als hét voorbeeld van een Nederlands getto. [Lees verder]
Waarom is een uitkering hebben toch zo erfelijk?
[Sociale Wetenschap] 24-06-2019 07:00 - Sociale Vraagstukken
Een kind dat opgroeit met van een uitkering afhankelijke ouders is later vaak hetzelfde lot beschoren. Hoe valt dit te verklaren? [Lees verder]
Ook ongemakkelijke (on)waarheden moeten publiekelijk besproken kunnen worden
[Sociale Wetenschap] 21-06-2019 07:00 - Sociale Vraagstukken
Nepnieuws lijkt in Nederland nog geen groot probleem. Maar het is voor een weerbare democratie belangrijk om op digitalisering te anticiperen, betogen de auteurs van een recent advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). [Lees verder]
Het roer moet om bij de aanpak van laaggeletterdheid
[Sociale Wetenschap] 20-06-2019 07:00 - Sociale Vraagstukken
Een intensievere strijd tegen laaggeletterdheid – daarvoor pleit de Sociaal Economische Raad (SER). Maar de adviezen zullen weinig uitrichten, betogen Krispijn Faddegon en Eelco van Wijk, want die gaan vooral uit bestuurlijke overwegingen. [Lees verder]
Klimaatbeleid lokt nieuwe Fortuyn-revolte uit
[Sociale Wetenschap] 19-06-2019 07:00 - Sociale Vraagstukken
Energietransitie en klimaatbeleid leiden tot een nieuwe tweedeling in de samenleving. Waar Han van de Wiel eerder pleitte voor meer zelforganisatie in de armere wijken om dat te voorkomen, stelt wetenschapsjournalist Simon Roozendaal vragen over de... [Lees verder]
Als de burger maar lekker bezig is
[Sociale Wetenschap] 18-06-2019 07:00 - Sociale Vraagstukken
Gemeente- en provincieambtenaren hebben een wat romantisch beeld van burgerinitiatieven, zij vinden een initiatief al succesvol als burgers actief zijn en zelf regie voeren. Initiatiefnemers denken daar anders over: zij willen vooral hun doel bereiken,... [Lees verder]
Van parttime werkende vader naar parttime werkende zoon
[Sociale Wetenschap] 17-06-2019 07:00 - Sociale Vraagstukken
Mannen wier vader minder is gaan werken in hun jeugd hebben een twee keer zo grote kans om zelf ook minder te gaan werken na de geboorte van hun kind dan mannen van wie de vader dat niet heeft gedaan. Zo luidt één van de bevindingen uit het onderzoek van... [Lees verder]
Sociaal werk moet zijn focus richten op empowerment en sociale reflectie
[Sociale Wetenschap] 14-06-2019 16:00 - Sociale Vraagstukken
Zelfredzaam zijn en participeren: we willen het wel, maar kunnen het niet altijd. Soms hebben we hulp nodig. Sociaal werk kan helpen, als het zich meer dan nu richt op empowerment en sociale reflectie. Ook wordt het tijd dat de opvatting overboord wordt... [Lees verder]
Politiecijfers over verward gedrag zijn onbruikbare vergaarbak
[Sociale Wetenschap] 14-06-2019 07:00 - Sociale Vraagstukken
Met enige regelmaat duiken er in de media alarmerende berichten op over ‘verwarde mensen’ of mensen met ‘verward gedrag’. Als argeloze mediaconsument kun je gemakkelijk de indruk krijgen dat verward gedrag een groeiend maatschappelijk probleem is. [Lees verder]
Grijp probleemjongeren bij hun lurven
[Sociale Wetenschap] 13-06-2019 09:28 - Sociale Vraagstukken
Lastpakken met multiproblematiek komen vaak pas in beeld bij gemeenten als ze een bijstandsuitkering aanvragen. Precies dan zouden gemeenten moeten toeslaan en deze probleemjongeren helpen hun leven op de rails te krijgen. [Lees verder]
En dan bel je gewoon…de Kindertelefoon! Nou ja…zo gewoon was het niet!
[Sociale Wetenschap] 12-06-2019 07:00 - Sociale Vraagstukken
Deze maand bestaat de Kindertelefoon veertig jaar. Natuurlijk zullen zij daar uitgebreid aandacht aan besteden. Maar – zo leerde mij een telefoontje met de communicatiemedewerkster – niet aan de geschiedenis van de Kindertelefoon. [Lees verder]
Met verstand protesteren tegen versteende instituties
[Sociale Wetenschap] 11-06-2019 07:00 - Sociale Vraagstukken
De gele hesjes, de Brexiteers, Occupy Wall Street en de huidige protesten in Soedan – allen uiten hun onvrede vanuit een verlangen om een nieuwe start te maken met de samenleving. Marli Huijer wijst hen op de gevaren van welbespraakte buitenstanders die... [Lees verder]
Van alle zorgmodellen is alleen het relatiemodel door verstandelijk gehandicapten zelf uitgevonden
[Sociale Wetenschap] 7-06-2019 07:00 - Sociale Vraagstukken
Amper vijftig jaar geleden nog borgen we mensen met een verstandelijk beperking op in instellingen, ver van de ‘gewone’ wereld. De geschiedenis van de Hafakker toont de ontwikkeling van de gehandicaptenzorg sinds die tijd. [Lees verder]
Sinterklaasintochten in 2019 mogelijk grimmiger
[Sociale Wetenschap] 6-06-2019 07:01 - Sociale Vraagstukken
De landelijke sinterklaasintocht is dit  jaar in Apeldoorn, zo maakte de NTR onlangs bekend. Liesbeth Hulst en Kees van den Bos waarschuwen lokale bestuurders voor gewelddadigheden. Goede voorbereiding, tijdige informatie en het aanzetten tot bezinning... [Lees verder]
Sociologen bezorgd over energietransitie
[Sociale Wetenschap] 5-06-2019 13:58 - Sociale Vraagstukken
Voor de voortvarende overgang naar duurzame energie is het essentieel dat de overheid huishoudens met lagere inkomens tegemoet komt. Dat is een van de uitkomsten van het eerste Sociologenpanel, een nieuw initiatief van de Nederlandse Sociologische... [Lees verder]
Lang leve het massatoerisme
[Sociale Wetenschap] 3-06-2019 07:00 - Sociale Vraagstukken
Toerisme is schuldig vermaak geworden en de roep om oplossingen is niet onopgemerkt gebleven. Martijn Duineveld en Ko Koens onderzoeken of toerisme niet ook een positieve bijdrage kan leveren aan ons denken over de toekomst van steden en landen. [Lees verder]
Hoe jeugdhulp wel beter en goedkoper kan
[Sociale Wetenschap] 31-05-2019 07:00 - Sociale Vraagstukken
Kranten en sociale media berichtten dat de transformatie is mislukt en dat gemeentelijke uitgaven oplopen, met name op het gebied van jeugdzorg. Tegelijk vallen in de berichtgeving ook de schrijnende ervaringen van ouders en kinderen op met jeugdhulp. [Lees verder]
Voortslepende discussie over 5G is een schijngevecht
[Sociale Wetenschap] 29-05-2019 07:00 - Sociale Vraagstukken
Het naderende uitrollen van het 5G netwerk over Nederland laat zien wat er mis kan gaan met technologiebeleid. De manier waarop de overheid dit wicked problem aanpakt laat burgers, beleidsmakers en experts verwikkeld in schijngevechten en kan bijdragen aan... [Lees verder]
Islamkritiek of de nieuwe politieke correctheid
[Sociale Wetenschap] 27-05-2019 07:00 - Sociale Vraagstukken
In het islamdebat zetten opponenten elkaar steevast weg als ‘politiek correct.’ Dat iedere groepering de term naar eigen inzicht interpreteert, maakt de discussie er niet gemakkelijker op. Zo wordt de islam tot een heikel onderwerp, waarin een... [Lees verder]
Ouderdom komt voor migranten met kansen en beperkingen
[Sociale Wetenschap] 24-05-2019 07:00 - Sociale Vraagstukken
Nederlanders met een migratieachtergrond worden steeds ouder. Naast de beperkingen die ouderdom nu eenmaal met zich meebrengt, hebben migrantenouderen ook te maken met vooroordelen. Maar over ouder worden in Nederland zijn ze positief. [Lees verder]
 1 - 28