Het laatste in Sociale Wetenschap nieuws

Er zijn 184 nieuwsartikelen gevonden.

Solide sociaal werk is vooral gebaat bij strijdvaardigheid
[Sociale Wetenschap] 25-10-2022 07:00 - Sociale Vraagstukken
Herman de Mönnink betoogt in zijn Marie Kamphuis Lezing dat de sociaal werker zich achter de rug van de dokter moet verschuilen. Fout, zegt socioloog Jan van Eeden, de sociaal werker moet de barricaden op voor meer sociale gelijkheid. [Lees verder]
De migratiesamenleving: warm pleidooi voor grensverkeer
[Sociale Wetenschap] 24-10-2022 07:00 - Sociale Vraagstukken
Migratie en diversiteit staan garant voor verhitte debatten en een permanente crisisstemming in politiek, bestuur en beleid. Daarom pleiten wetenschappers Mark van Ostaijen, Reinout Kleinhans en Kimberly Seibel in hun nieuwe boek voor beleidsmatig,... [Lees verder]
Evelien Tonkens: gewoon kritiek op boek over gewoonheid
[Sociale Wetenschap] 21-10-2022 07:00 - Sociale Vraagstukken
Het boek De macht der gewoonte is een prijzenswaardige poging om ‘gewoon’ van sociologische betekenis te voorzien. De Utrechtse hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector Evelien Tonkens mist echter een heldere analyse en reflectie. [Lees verder]
Goed luisteren naar jongeren met chronische aandoening
[Sociale Wetenschap] 20-10-2022 07:00 - Sociale Vraagstukken
Op weg naar volwassenheid zien jongeren met een chronische aandoening veel op zich afkomen, bijvoorbeeld andere zorg.  Voor een soepele overgang van kinderzorg naar volwassenenzorg zijn de jongeren erbij gebaat als professionals goed naar ze luisteren,... [Lees verder]
Pedagogische stem ontbreekt in publiek debat
[Sociale Wetenschap] 18-10-2022 17:22 - Sociale Vraagstukken
Kinderen en jongeren groeien op in een wereld waarin de ene na de andere crisis zich aandient. Pedagoog Sophie Vermaning roept de pedagogische beroepsgroepen op zich meer in het publiek debat over maatschappelijke vraagstukken te mengen. [Lees verder]
Demonstraties: communiceren is de-escaleren
[Sociale Wetenschap] 17-10-2022 07:00 - Sociale Vraagstukken
Criminologiestudenten zochten uit wat er exact een jaar geleden misging bij de beruchte ingreep van de politie in het woonprotest van 17 oktober 2021. Conclusie over veilig demonstreren: het gesprek tussen demonstranten en politie moet worden opengehouden. [Lees verder]
Laat geen enkele leerling aan zijn lot over
[Sociale Wetenschap] 15-10-2022 07:00 - Sociale Vraagstukken
Minister Wiersma van Onderwijs lanceerde in mei 2022 een masterplan om het peil van lezen, schrijven en rekenen op scholen op te krikken en pesten tegen te gaan. Hoogleraar sociologie René Veenstra juicht dat toe, maar: extra aandacht blijft nodig. [Lees verder]
Lessen uit coronatijd: wijkinitiatieven verdienen erkenning en waardering
[Sociale Wetenschap] 13-10-2022 07:00 - Sociale Vraagstukken
Den Haag en haar bewoners behielden tijdens de coronacrisis hun veerkracht. Dat was grotendeels dankzij de inzet van wijkinitiatieven, zeggen de Haagse onderzoekers Hasse van der Veen, Jan Maessen, en Katja Rusinovic. Een succes om te behouden, ook buiten... [Lees verder]
Arbeidsmarkt sluit kwetsbare mensen nog te vaak uit
[Sociale Wetenschap] 12-10-2022 07:00 - Sociale Vraagstukken
De maatschappij is ontworpen door en voor mensen zonder psychische kwetsbaarheid. Op de arbeidsmarkt zie je dat terug in de (onbewuste) uitsluiting van mensen met psychische kwetsbaarheden. Dat kan en moet anders, zegt Movisie-onderzoeker Helen Fitzpatrick. [Lees verder]
Zorg is nog te weinig divers en passend
[Sociale Wetenschap] 11-10-2022 07:00 - Sociale Vraagstukken
De Nederlandse zorg houdt te weinig rekening met de diversiteit in de samenleving, aldus de Raad Volksgezondheid & Samenleving. Dat moet veranderen, voor onze individuele en collectieve gezondheid. De Raad stelt drie veranderlijnen voor. [Lees verder]
Onduidelijkheden en misvattingen bij goede opvang dakloze mensen
[Sociale Wetenschap] 10-10-2022 07:00 - Sociale Vraagstukken
Niet in alle gemeenten zijn de rechten van dakloze mensen goed geborgd. Een groep experts illustreert hoe procedures belemmerend kunnen werken in de toegankelijkheid van opvang. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dakloze mensen gebruik kunnen maken van hun... [Lees verder]
Het huidige duurzaamheidsbeleid heeft ook een keerzijde
[Sociale Wetenschap] 7-10-2022 07:00 - Sociale Vraagstukken
HvA-student Mirre de Vilder belicht in haar prijswinnende essay Sociale Agenda jaar 2 waarom het niet altijd vanzelfsprekend is om duurzame keuzes te maken. Voor een breder draagvlak voor duurzaam handelen roept zij op tot ontmoeting en realistische politiek. [Lees verder]
Wantrouw de professional met te veel macht
[Sociale Wetenschap] 6-10-2022 07:00 - Sociale Vraagstukken
Zonder dat zij daarvoor verantwoording afleggen, zetten publieke professionals soms zware middelen in om burgers in het gareel te houden. Auteur en onderzoeker Klaas Mulder pleit in zijn boek Foutje moet kunnen voor meer georganiseerd wantrouwen van de... [Lees verder]
Met ervaringskennis kunnen we voorbij diversity washing komen
[Sociale Wetenschap] 4-10-2022 07:00 - Sociale Vraagstukken
Het veinzen van inclusie, diversity washing , is niet genoeg om mensen in al hun diversiteit het gevoel te geven dat ze erbij horen. Ervaringskennis die we verkrijgen door participerende observatie kan daarbij wel helpen. [Lees verder]
Nieuw boek: tegen maatwerk
[Sociale Wetenschap] 3-10-2022 07:00 - Sociale Vraagstukken
Politici zijn tegenwoordig allemaal vóór maatwerk. Maar maatwerk of de menselijke maat moet geen doel zijn, schrijven politicoloog Menno Hurenkamp en hoogleraar sociologie Jan Willem Duyvendak in hun nieuwe boek. [Lees verder]
‘Verbon geeft karikaturale interpretatie van ons boek Neoliberalisme’
[Sociale Wetenschap] 30-09-2022 07:00 - Sociale Vraagstukken
Recent verscheen een polemische recensie van Harrie Verbon over het boek Neoliberalisme, een Nederlandse geschiedenis . Volgens professor Verbon is het boek niets meer dan ‘een langgerekte formulering van een complottheorie’. [Lees verder]
Laat vakmigranten bijdragen aan personeelstekorten langdurige zorg
[Sociale Wetenschap] 29-09-2022 07:00 - Sociale Vraagstukken
Een zorgvuldig arbeidsmigratiebeleid kan personeelstekorten in de langdurige zorg tegengaan. Daarmee pakt migratie goed uit voor arbeidsmigranten, cliënten, zorgverleners en voor onze samenleving, betogen Sonja Avontuur, Christine Otten en Monique Kremer... [Lees verder]
Politieke polarisatie is in Nederland geen overheersende trend
[Sociale Wetenschap] 28-09-2022 07:00 - Sociale Vraagstukken
22 wetenschappers hebben hun inzichten over politieke polarisatie in Nederland gebundeld in een boek. Eén van hen, hoogleraar Paul Dekker, licht toe. [Lees verder]
Niet op rechts reageren, maar zelf agenda bepalen
[Sociale Wetenschap] 27-09-2022 07:00 - Sociale Vraagstukken
Ongehoord Nederland en minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius gaven onlangs ieder op eigen wijze stem aan het (extreem) rechtse geluid in Nederland. In haar boek Spreken en zijn maant de Duitse schrijfster en activiste Kübra Gümüşay ons alert te zijn. Een fragment. [Lees verder]
Geen verjonging en verharding jeugdcriminaliteit, toch zorgen
[Sociale Wetenschap] 26-09-2022 07:00 - Sociale Vraagstukken
De jeugdcriminaliteit neemt al jaren af. Toch blijft een heel kleine groep zorgen baren. Zij plegen routineus vermogensdelicten met soms bruut geweld. Emeritus hoogleraar Ido Weijers pleit ervoor met een doordachte aanpak hun criminele routine te stoppen. [Lees verder]
 1 - 10