Het laatste in Sociale Wetenschap nieuws

Er zijn 495 nieuwsartikelen gevonden.

Zelfbeschikking bij raamprostitutie?
[Sociale Wetenschap] 21-03-2019 07:00 - Sociale Vraagstukken
In de discussie over prostitutie gaat het vandaag de dag al snel over ‘rechten van de vrouw’ en over ondernemerschap. Daarbij wordt er te gemakkelijk aan voorbijgegaan dat het hier niet gaat om een ‘normaal beroep’. In een sector waarin dw... [Lees verder]
Laten we onze democratische instituties een beetje serieus nemen
[Sociale Wetenschap] 20-03-2019 07:00 - Sociale Vraagstukken
De ronkende taal van democratische vernieuwing, herontwerp en alternatieven suggereert dat het bestaande model van de lokale democratie is uitontwikkeld en voorbij de houdbaarheid. Ten onrechte, betoogt Krijn van Beek. [Lees verder]
Jongeren uit de jeugdhulp hoeven niet buitengesloten te worden
[Sociale Wetenschap] 18-03-2019 07:00 - Sociale Vraagstukken
Een plek vinden in de samenleving is voor iedereen een zware opgave. Vergelijkend internationaal onderzoek wijst uit dat het voor jongeren die de jeugdzorg verlaten nóg lastiger is, maar niet onmogelijk. De weg loopt naar integratie loopt ... [Lees verder]
Het standvastige huis van verzet in de islamitische wereld
[Sociale Wetenschap] 16-03-2019 15:00 - Sociale Vraagstukken
Islamitisch fundamentalisme zou de gesel zijn die honderden miljoenen moslims terroriseert en zorgt voor achterstand in allerhande opzichten, betoogt socioloog Ruud Koopmans in zijn studie Het vervallen huis van de islam . Aart G. [Lees verder]
Politiseren in het sociaal werk is niet alledaags, sociaal werk wel
[Sociale Wetenschap] 15-03-2019 07:00 - Sociale Vraagstukken
Er is een polemiek aan het ontstaan over het politiserende karakter van het sociaal werk over de hoofden van de sociaal werkers heen. Waar blijft hun stem, en die van hun opleiders? [Lees verder]
Met een licht verstandelijke beperking leren omgaan met schulden
[Sociale Wetenschap] 14-03-2019 07:00 - Sociale Vraagstukken
Mensen met een lichte verstandelijke beperking hebben meer kans om in de schulden te raken en schamen zich daar ook voor. Met de budgettraining ‘Grip op je Knip’ kunnen ze leren een kasboek bij te houden en belangrijke post te onderscheide... [Lees verder]
Aannamen over ‘cultuur’ zetten hulpverleners op het verkeerde been
[Sociale Wetenschap] 13-03-2019 07:00 - Sociale Vraagstukken
Je leest wel eens uitspraken als: ‘in de Koerdische cultuur heeft een meisje niets te zeggen over met wie ze trouwt’ en ‘in de islam zijn vrouwen ondergeschikt’. Maar ook ‘in de westerse cultuur zijn mannen en vrouwen gelijk’. [Lees verder]
We maken graag grappen over kwetsbare mensen
[Sociale Wetenschap] 12-03-2019 07:00 - Sociale Vraagstukken
Velen van ons maken weleens een foute grap. Maar grappen zijn niet altijd zo onschuldig als ze lijken en gaan vaak over de rug van iemand anders. Het is daarom niet zozeer de vraag of je foute grappen mag maken, als wel of ze überhaupt wil... [Lees verder]
Migranten van het eerste uur krijgen eindelijk juiste aandacht
[Sociale Wetenschap] 9-03-2019 07:00 - Sociale Vraagstukken
Ongeveer 50 jaar geleden arriveerden de eerste Marokkaanse en Turkse migranten in Nederland. Ze kwamen om geld te verdienen, maar bleven om een nieuw leven op te bouwen. De een met meer succes dan de ander. Hoe dan ook verdienen ze onze aa... [Lees verder]
Emancipatie van binnenuit is effectiever dan kritiek van buiten
[Sociale Wetenschap] 8-03-2019 10:30 - Sociale Vraagstukken
Zelf mogen bepalen met wie je trouwt, waar je avonds heen gaat of welke opleiding je volgt. Bekend is dat meisjes en vrouwen van migranten- en vluchtelingen afkomst hierin niet altijd vrij zijn. Minder bekend is dat er enorme beweging is b... [Lees verder]
Sociale professional mag wel wat minder psychologiseren
[Sociale Wetenschap] 8-03-2019 07:00 - Sociale Vraagstukken
Psychologische concepten staan momenteel erg centraal in het denken over professioneel handelen in het sociale domein. Wij doen een oproep aan sociaal werkers, opleiders en beleidsmakers om bij de analyse van maatschappelijke problemen wee... [Lees verder]
Seksueel grensoverschrijdend gedrag in het uitgaansleven: wat is nog normaal?
[Sociale Wetenschap] 7-03-2019 07:00 - Sociale Vraagstukken
Recent onderzoek onder Rotterdamse uitgaanders laat zien dat seksueel grensoverschrijdend gedrag ‘normaler’ wordt en bij het uitgaan ‘hoort’, en vooral vrouwen treft. Opvallend is dat dit bij mannen en vrouwen niet tot een onveilig gevoel leidt. [Lees verder]
Vooral hoger opgeleiden negatiever over etnische minderheden
[Sociale Wetenschap] 5-03-2019 07:00 - Sociale Vraagstukken
Hoe hoger het onderwijsniveau en hoe minder mensen naar de kerk gaan, des te meer ruimdenkende burgers. Zou je denken. De werkelijkheid is ingewikkelder, ontdekte promovenda Paula Thijs. Bijvoorbeeld: opvattingen over meer gelijkheid tusse... [Lees verder]
Mensen in de bijstand: eerst helpen met schulden, daarna pas met werk
[Sociale Wetenschap] 4-03-2019 07:00 - Sociale Vraagstukken
Mensen met een bijstandsuitkering hebben vaker schulden dan andere mensen. Die schulden belemmeren hen in het zoeken van werk, terwijl juist werk de beste remedie tegen schulden is. Ingewikkeld? Ja, maar het helpt veel als de uitkeringsins... [Lees verder]
Flexibel onderwijs is beter voor jongens
[Sociale Wetenschap] 1-03-2019 07:00 - Sociale Vraagstukken
Als het op lezen aankomt, blijven jongens steeds verder achter bij meisjes. Verschillen in schoolsystemen dragen daar aan bij. [Lees verder]
Laat het oor niet hangen naar een televisiepresentator
[Sociale Wetenschap] 27-02-2019 07:00 - Sociale Vraagstukken
Sluwe lobbyisten zaaien twijfel door selectief te winkelen in wetenschappelijke informatie. Stel daar de wijsheid van de groep tegenover, betoogt een drietal filosofen. Al leren de wetenschappelijke en juridische praktijk dat gezamenlijke ... [Lees verder]
De schaduwzijde van financiële support aan burgerinitiatieven
[Sociale Wetenschap] 26-02-2019 07:00 - Sociale Vraagstukken
Buurtinitiatieven die zich met hun diensten en activiteiten inzetten voor maatschappelijke vraagstukken hebben vaak ondersteuning nodig. Maar externe partijen die financiële steun aanbieden, stellen soms zulke strenge eisen dat initiatiefn... [Lees verder]
Verbeter de zorg door te luisteren naar verhalen van cliënten
[Sociale Wetenschap] 25-02-2019 07:00 - Sociale Vraagstukken
Zorg- en welzijnsorganisaties bestoken hun cliënten met gestandaardiseerde vragenlijsten. De lijsten leveren weliswaar nuttige managementinformatie op, maar een werkelijke verbetering van de zorg begint bij het luisteren naar de verhalen van de cliënten zelf. [Lees verder]
Sociaal werk is altijd politiserend
[Sociale Wetenschap] 23-02-2019 10:00 - Sociale Vraagstukken
In het debat over de politisering van sociaal werk dat op dit podium wordt gevoerd ontbreekt een kritisch perspectief op het proces van depolitiseren dat zich in de afgelopen tientallen jaren heeft voorgedaan. Dat inzicht is belangrijk, wa... [Lees verder]
Afhankelijkheid hoort er in de gehandicaptenzorg gewoon bij
[Sociale Wetenschap] 22-02-2019 07:00 - Sociale Vraagstukken
Geleidehond of rolstoel, begeleider of persoonlijk plan. Men kan nog zoveel zelfredzaamheid en eigen regie roepen, maar in de gehandicaptenzorg hoort afhankelijkheid er gewoon bij. Met een goede afstemming tussen de mensen met een beperkin... [Lees verder]
 1 - 25