Het laatste in Zorg nieuws

Er zijn 22657 nieuwsartikelen gevonden.

Waarom niet alle verpleegkundigen een plek aan de bestuurstafel willen
[Zorg] 16-10-2019 16:55 - Zorgvisie
Verpleegkundigen zouden meer bestuursfuncties moeten vervullen binnen zorginstellingen. Dat is een breed gedeelde opvatting in de zorg. Maar niet álle verpleegkundigen willen dat. Chief nursing officer Nastasja Cornelissen: ‘Als CNO vertegenwoordig je... [Lees verder]
Zuidwester zorgaanbieders gaan gegevens uitwisselen
[Zorg] 16-10-2019 16:40 - Skipr.nl
Tien zorgorganisaties in de regio Zuid-Holland en Zeeland gaan intensiever met elkaar samenwerken en gegevens uitwisselen via Zorgplatform, dat is ontwikkeld door ChipSoft. [Lees verder]
Ruim 8 miljoen extra voor onderzoek naar (on)zinnige zorg
[Zorg] 16-10-2019 16:15 - Zorgvisie
Minister Bruins stelt € 8,2 miljoen extra beschikbaar voor het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG). Het programma doet onderzoek naar de doelmatigheid van zorg, om te bevorderen dat patiënten de juiste zorg krijgen en niet betalen voor... [Lees verder]
Wim van Harten: ‘Niemand bekommerde zich om onze verwarde zoon’
[Zorg] 16-10-2019 16:12 - Zorgvisie
Bart Kiers schrijft zowel over cure als care. Zijn aandachtsvelden zijn de ziekenhuizen, medisch specialisten, wijkverpleging en ouderenzorg. [Lees verder]
CZ publiceert regiobeelden Zeeland en Mijnstreek
[Zorg] 16-10-2019 15:43 - Skipr.nl
CZ heeft als eerste zorgverzekeraar regiobeelden gepubliceerd. De twee geanalyseerde regio's zijn Zeeland en de Zuid-Limburgse Mijnstreek. [Lees verder]
Gemeente Zutphen opent leefstijlkliniek
[Zorg] 16-10-2019 15:36 - Skipr.nl
In de gemeente Zutphen is een nieuwe leefstijlkliniek geopend. Mathijs ten Broeke, wethouder Zorg en Welzijn, knipte op 10 oktober het lint door. [Lees verder]
Zorgorganisatie Aafje introduceert franchiseconcept
[Zorg] 16-10-2019 15:24 - Skipr.nl
Zorgorganisatie Aafje start in november met een regionaal franchiseconcept onder de naam Aafje Franchise. Het idee is om een extra impuls te geven aan de zorg in de regio Rijmond en Drechtsteden door ervaren zorgprofessionals te helpen om hun eigen... [Lees verder]
Wethouder Zwijndrecht overschrijdt regels door begrotingstekort
[Zorg] 16-10-2019 15:09 - Skipr.nl
De wethouder van Zwijndrecht gaat verder met de huidige begroting, ondanks het tekort dat daardoor ontstaat. De gemeente overschrijdt hiermee de wet. [Lees verder]
Nieuw expertisecentrum helpt zorgvastgoed te verduurzamen
[Zorg] 16-10-2019 14:40 - Skipr.nl
Zorginstellingen kunnen bij de verduurzaming van hun vastgoed een beroep doen op een nieuw expertisecentrum. Het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ) richt zich op het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis en het stimuleren van innovaties... [Lees verder]
Vakbonden verlagen looneis ziekenhuis-cao
[Zorg] 16-10-2019 14:37 - Skipr.nl
Een akkoord over een nieuwe cao voor het ziekenhuispersoneel komt dichterbij. Als de NVZ de eenmalige uitkering van 1000 euro uit haar laatste bod structureel maakt en kleine verslechteringen schrapt, is een nieuwe cao vrijwel rond. [Lees verder]
Minder regels? Uur extra per dag
[Zorg] 16-10-2019 14:32 - Skipr.nl
De regeldruk en administratieve lasten verlagen, kan een medewerkers in de ambulante psychiatrie een uurtje per dag besparen. Dat komt naar voren uit een proef van de Amsterdamse ggz-instelling Arkin. [Lees verder]
Nieuwe Waterweg Noord krijgt Verloskundig Prenataal Triage Centrum
[Zorg] 16-10-2019 13:59 - Skipr.nl
Er komt een Verloskundig Prenataal Triage Centrum in de regio Nieuwe Waterweg Noord. Dat staat in een intentieverklaring, die naar verwachting een eind maakt aan een periode van onenigheid over de geboortezorg in de regio. [Lees verder]
Rotterdams triagecentrum stroomlijnt klachten zwangere vrouwen
[Zorg] 16-10-2019 13:59 - Skipr.nl
Er komt een Verloskundig Prenataal Triage Centrum in de regio Nieuwe Waterweg Noord. Dat staat in een intentieverklaring, die naar verwachting een eind maakt aan een periode van onenigheid over de geboortezorg in de regio. [Lees verder]
'Maak afspraken om patiëntgegevens te beveiligen'
[Zorg] 16-10-2019 12:18 - Skipr.nl
Er moeten internationale afspraken worden gemaakt om de gegevens van Nederlandse patiënten in de cloud beter te beveiligen. Dat staat in een rapport van adviesbureau ICTRecht, in opdracht van De minister voor Medische Zorg en Sport, dat online is verschenen. [Lees verder]
'Internationale waarborgen nodig om patiëntgegevens te beveiligen'
[Zorg] 16-10-2019 12:18 - Skipr.nl
Er moeten internationale afspraken worden gemaakt om de gegevens van Nederlandse patiënten in de cloud beter te beveiligen. Dat staat in een rapport van adviesbureau ICTRecht, in opdracht van De minister voor Medische Zorg en Sport, dat online is verschenen. [Lees verder]
'Afspraken nodig om patiëntgegevens te beveiligen'
[Zorg] 16-10-2019 12:18 - Skipr.nl
Er moeten internationale afspraken worden gemaakt om de gegevens van Nederlandse patiënten in de cloud beter te beveiligen. Dat staat in een rapport van adviesbureau ICTRecht, in opdracht van De minister voor Medische Zorg en Sport, dat online is verschenen. [Lees verder]
Een terechte vingerwijzing van het ministerie van VWS
[Zorg] 16-10-2019 11:55 - Skipr.nl
Het gaat goed met het terugdringen van de administratieve lasten in de zorg, zo staat te lezen in de gezamenlijke voortgangsbrief die de drie bewindspersonen van het ministerie van VWS afgelopen week naar de Kamer stuurden. [Lees verder]
Zilveren Kruis sluit contract met LHV en InEen
[Zorg] 16-10-2019 11:27 - Skipr.nl
Zilveren Kruis heeft afspraken gemaakt met de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) en InEen, de belangenvereniging voor de eerste lijn. Dat heeft geresulteerd in een tweejarig contract tussen de verzekeraar en huisartsen(-organisaties). [Lees verder]
Zilveren Kruis maakt afspraken met LHV en InEen
[Zorg] 16-10-2019 11:27 - Skipr.nl
Zilveren Kruis heeft afspraken gemaakt met de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) en InEen, de belangenvereniging voor de eerste lijn. Dat heeft geresulteerd in een tweejarig contract tussen de verzekeraar en huisartsen(-organisaties). [Lees verder]
Patiëntenfederatie wil dat verzekerden meer invloed krijgen
[Zorg] 16-10-2019 10:49 - Skipr.nl
Patiëntenfederatie Nederland vindt dat het kabinet zich volgend jaar meer moet richten op het oplossen van de stapeling van zorgkosten, op het vergroten van directe invloed van verzekerden en meer bekendheid moet geven aan regelingen voor... [Lees verder]
 1 - 1133