Benoeming kwartiermaker belangenbehartiger voor Belastingplichtigen en Toeslaggerechtigden

Datum:
maandag 25 september 2023 17:30
Locatie:
Bron:
Verzekeringsnieuws.nl
Rubriek:
Verzekeren (meer in Verzekeren nieuws)

Soler Berk start 16 oktober als kwartiermaker “Belangenbehartiger voor Belastingplichtigen en Toeslaggerechtigden”. Deze belangenbehartiger moet ondersteuning bieden aan belastingplichtigen en toeslaggerechtigden die zijn vastgelopen in de verschillende...

Dit artikel bevat in totaal 28 woorden.

Lees het volledig artikel