Voorbereiding op de Omgevingswet: van bestemmingsplan naar omgevingsplan

Datum:
donderdag 21 juli 2022 15:34
Bron:
Hoeksch Nieuws
Rubriek:
Binnenland (meer in Binnenland nieuws)

Naar verwachting treedt op 1 januari 2023 de Omgevingswet in werking. Er veranderen dan wat zaken. Zo zijn er vanaf dat moment geen bestemmingsplannen meer maar is er het (tijdelijk) omgevingsplan. Vanaf 1 januari 2023 kunnen daarom geen nieuwe bestemmingsplannen of wijzigingsplannen ter inzage worden gelegd. Bestemmingsplannen die vóór de ingangsdatum van de Omgevingswet als ontwerp ter inzage zijn gelegd en daarna vastgesteld worden, vallen ook onder het tijdelijk omgevingsplan.

Dit artikel bevat in totaal 164 woorden.

Lees het volledig artikel