Veranderingen in Bestuur en Raad van Toezicht van SIMAV

ALBLASSERWAARD - In 2020 heeft het dagelijks bestuur van SIMAV zich de vraag gesteld hoe de organisatie weerbaar te maken voor de komende jaren. Daartoe is een zogenaamde “sterkte zwakte-kansen-bedreigingen” analyse opgesteld. Een van de punten, die daarbij naar voren kwam, was dat de bestuursstructuur, die al meer dan 65 jaar ongewijzigd was gebleven, met een algemeen- en een dagelijks bestuur eigenlijk achterhaald was. Door de herindelingen in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden was de vertegenwoordiging vanuit de gemeenten niet meer in balans. In Molenlanden staat 2/3e van ons molenbezit. Uit de analyse kwam ook sterk de behoefte bij onze vrijwilligers en molenaars naar voren om meer verantwoordelijkheid en bevoegdheden neer te leggen bij de vrijwilligers en molenaars.

Dit artikel bevat in totaal 355 woorden.

Lees het volledig artikel
Gevonden in meerdere bronnen