Programmabegroting 2023 aangeboden aan Provinciale Staten

Gedeputeerde Staten van Flevoland biedt een gezond financieel perspectief voor de komende jaren. Dit is terug te lezen in de Programmabegroting 2023 die woensdagmiddag 21 september 2022 door gedeputeerde Financiën, Harold Hofstra, is aangeboden aan Sjaak Simonse, vicevoorzitter van Provinciale Staten.

Dit artikel bevat in totaal 435 woorden.

Lees het volledig artikel