Nieuwe Provinciale Staten (2023-2027) aan de slag

Woensdagavond zijn de nieuwe Provinciale Staten van Utrecht beëdigd en geïnstalleerd die zijn verkozen na de verkiezingen van 15 maart 2023. Daarbij legden alle 49 Statenleden de eed (“Zo waarlijk helpe mij, God almachtig”) of de belofte af (“Dat verklaar en beloof ik”) tegenover commissaris van de Koning en voorzitter van Provinciale Staten Hans Oosters.

Dit artikel bevat in totaal 150 woorden.

Lees het volledig artikel