Nieuwe dijkgraaf voor Hollands Noorderkwartier

Hij is de opvolger van Luc Kohsiek die sinds 2009 als dijkgraaf aan het hoofd stond van het waterschap dat geheel Noord-Holland - waaronder Texel - boven het Noordzeekanaal bestrijkt. Het hoogheemraadschap is op Texel verantwoordelijk voor de zeewering, de waterzuivering, de gemalen en de waterhuishouding.

Dit artikel bevat in totaal 319 woorden.

Lees het volledig artikel