'Kiesdrempel omhoog bij verkiezingen' | Wat U Zegt | Telegraaf.nl - Telegraaf.nl

De opmars van totalitaire ideëen heeft president Biden ertoe bewogen wereldwijd aandacht te vragen voor het grote belang van de democratie. De democratie geeft ruimte aan de pluriforme opvattingen in de samenleving. Ik ben het hiermee volledig eens, maar ben wel van mening dat de democratie in ons land veel te ver is doorgeschoten. Het onlangs aangetreden nieuwe kabinet heeft aangekondigd de Tweede Kamer nauw bij de beleidsontwikkelingen te betrekken. Gelet op de grote problemen die ons land momenteel kent, is het tevens van belang dat deze voortvarend worden aangepakt. Met 19 partijen in de Tweede Kamer vrees ik dat ook in de komende jaren sprake zal zijn van eindeloze, slaapwekkende zittingen. Alle partijen hebben immers spreekrecht en maken ter profilering graag gebruik van de interruptiemicrofoon. Het gevolg is stroperige beleidsprocessen, die een snelle aanpak van de problemen belemmeren. Daarom pleit ik ervoor om bij de eerstvolgende verkiezingen van de Tweede Kamer de kiesdrempel zodanig te verhogen, waardoor het aantal partijen substantieel tot maximaal 10 wordt teruggebracht.

Dit artikel bevat in totaal 527 woorden.

Lees het volledig artikel