Finalisten jubilearjend SjONG bekend

De finalisten fan SjONG, it twajierlikse Fryske sjongfestival foar 12-18-jierrigen, binne bekend. Sjueryleden Raynaud Ritsma en Janneke Brakels hawwe 6 kandidaten útsocht dy't ne..

Dit artikel bevat in totaal 308 woorden.

Lees het volledig artikel