Deze beesten zie je (gelukkig) steeds minder in de Zeeuwse wateren

Datum:
dinsdag 24 januari 2023 09:58
Bron:
Algemeen Dagblad
Rubriek:
Binnenland (meer in Binnenland nieuws)

Ze vormen een groot gevaar voor de waterveiligheid en natuur en daarom worden ze al jarenlang bestreden. En met succes, zo blijkt nu. Het aantal muskusratten dat in de Zeeuwse binnenwateren wordt gevangen, neemt af. Tot tevredenheid van Waterschap Scheldestromen.

Dit artikel bevat in totaal 107 woorden.

Lees het volledig artikel