Plantenecologie in het nieuws

Er zijn 18 nieuwsartikelen gevonden.

Stikstof verandert soortengemeenschappen van vlinders en bijen
[Binnenland] 30-11-2019 07:00 - Nieuws.nl
Overbetuwe, Provincie Gelderland
Voor het eerst hebben onderzoekers de invloed van stikstofdepositie op soortgemeenschappen dagvlinders en bijen op de lange termijn geanalyseerd. Herstel van stikstofgevoelige soorten blijkt mogelijk, maar de vermindering van stikstofbelasting sinds 1990... [Lees verder]
Natura 2000 verwateren? Dat lukte Balkenende ook al niet - tijd voor strategischer denken
[Voeding] 23-10-2019 16:49 - Foodlog
In 2009 schreef premier Jan-Peter Balkenende op verzoek van Landbouwminister Gerda Verburg een brief aan José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie. Hij vroeg of de Europese natuurwetgeving waaraan Nederland zich middels het benoemen van 162... [Lees verder]
„Voldoende bewijs voor negatief effect ‘bijengif’ op insecten”
[Economie] 4-06-2019 15:21 - Reformatorisch Dagblad
De achteruitgang van wilde bijen wordt zeker niet uitsluitend veroorzaakt wordt door het gebruik van neonicotinoïden in de landbouw. Maar er zijn inmiddels voldoende wetenschappelijke bewijzen voor sterk negatieve effecten op deze, ook voor de mens,... [Lees verder]
Rotarycafé met lezing door Matthijs Schouten op 14 mei
[Binnenland] 23-04-2019 21:29 - Holten Extra
Holten, Provincie Overijssel
HOLTEN – Op 14 mei organiseert Rotaryclub Bathmen De Schipbeek een Rotary Café. “Ecoloog en filosoof Matthijs Schouten zal tijdens deze avond een lezing geven over de noodzaak om ons fundamenteel te herbezinnen op onze verhouding tot de natuur. [Lees verder]
Rotarycafé met lezing door Matthijs Schouten
[Binnenland] 21-04-2019 10:05 - Bathmense krant
Holten, Provincie Overijssel
HOLTEN – Op 14 mei houdt Rotaryclub Bathmen De Schipbeek een Rotary Café. Ecoloog en filosoof Matthijs Schouten zal tijdens deze avond een lezing geven over de noodzaak om ons fundamenteel te herbezinnen op onze verhouding tot de natuur. [Lees verder]
Wetenschappers verschillen van mening over waarde van Deltaplan Biodiversiteit - GroeneRuimte.nl
[Binnenland] 4-02-2019 10:24 - GroeneRuimte.nl
Wageningen, Provincie Gelderland
Via een ingezonden stuk in de Volkskrant uitte dr. Frank Berendse, emeritus hoogleraar Plantenecologie en Natuurbeheer aan de Wageningen Universiteit kritiek op het recent gepresenteerde Deltaplan Biodiversiteitsherstel dat werd opgesteld door door... [Lees verder]
Wetenschappers verschillen van mening over waarde van Deltaplan Biodiversiteit - Agriholland
[Binnenland] 4-02-2019 10:15 - Agriholland
Wageningen, Provincie Gelderland
Via een ingezonden stuk in de Volkskrant uitte dr. Frank Berendse, emeritus hoogleraar Plantenecologie en Natuurbeheer aan de Wageningen Universiteit kritiek op het recent gepresenteerde Deltaplan Biodiversiteitsherstel dat werd opgesteld door door... [Lees verder]
GroeneRuimte Nieuws: Onderzoek naar gebruik van bermmaaisel als bodemverbeteraar - GroeneRuimte.nl
[Binnenland] 2-01-2019 13:46 - GroeneRuimte.nl
Wageningen, Provincie Gelderland
Een onderzoek dat vier jaar gaat duren moet duidelijk maken of bermmaaisel, dat nu vaak blijft liggen of tegen kosten wordt afgevoerd, rechtstreeks op de akker gebracht kan worden. Op de hoger gelegen zandgronden zou het als extra voeding ... [Lees verder]
Regulering grote grazers belangrijk voor behoud biodiversiteit
[Wetenschap] 23-10-2018 09:04 - Wageningen UR
‘Rewilding’ is een wereldwijd groeiende beweging in de natuurbescherming waarin het herstel van natuurlijke processen centraal staat. De Oostvaardersplassen laten zien dat dit concept niet zonder problemen is. [Lees verder]
Bijen, cabaret en nog veel meer
[Binnenland] 14-06-2018 09:17 - Nieuwsbode Zeist (Blog)
Den Dolder, Provincie Utrecht
Familiebedrijf Figi, onmisbare bijen, de natuur van park Soesterberg, het KNMI, muziek in de Romantiek, verhalen van 't stille Hofje, sporen van dieren. Het programma van de Zomerschool is bekend en het programmaboek is verkrijgbaar . [Lees verder]
Figi, bijen, cabaret, natuur en KNMI in Zomerschool 2018
[Binnenland] 7-05-2018 11:56 - Nieuwsbode Zeist (Blog)
Den Dolder, Provincie Utrecht
Familiebedrijf Figi, onmisbare bijen, de natuur van park Soesterberg, het KNMI, muziek in de Romantiek, verhalen van 't stille Hofje, sporen van dieren. Het programma van de Zomerschool is bekend en het programmaboek is verkrijgbaar. [Lees verder]
De helden van de velden: Welke lessen trekken uit tien jaar akkervogelbeleid?
[Dier & natuur] 3-11-2017 07:00 - Natuurbericht.nl
3-NOV-2017 - Op het Vlaams-Nederlandse akkervogelsymposium blikten experts terug op tien jaar akkervogelbeleid. In die tijd is veel bruikbare kennis vergaard, alleen is die niet altijd doorgestroomd naar de instrumenten om akkervogels te beschermen. [Lees verder]
GS Brabant: stikstofdepositie sneller omlaag
[Landbouw & Veeteelt] 15-05-2017 13:46 - Boederij.nl
Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant wil de stikstofdepositie zo snel mogelijk terugdringen. Dit is een van de speerpunten waarmee GS de transitie naar een duurzame veehouderij versneld wil aanpakken. [Lees verder]
Boeren nodig voor behoud natuur
[Landbouw & Veeteelt] 9-04-2016 00:48 - Netwerk Platteland
“Het beschermen van het leefgebied van weidevogels als de grutto is een morele verplichting die een rijk land als Nederland op zich moet nemen. Vogels die hier al miljoenen jaren verblijven, zullen anders het loodje leggen. [Lees verder]
'Gifdeken boven Nederland is gezwets'
[Landbouw & Veeteelt] 6-04-2016 18:03 - GF Actueel
Boeren en tuinders laten zich niet zeggen dat ze een gifdeken over Nederland leggen. Dat is de teneur van de vele reacties op de afscheidsrede van hoogleraar Frank Berendse op boerderij.nl. "De overheid is nog steeds niet bereid een einde ... [Lees verder]
Koninklijke onderscheiding voor professor dr. F. (Frank) Berendse
[Binnenland] 31-03-2016 19:00 - Online Ede Wageningen
Provincie Gelderland
Donderdag 31 maart werd prof.dr. F. Berendse verrast door zijn benoeming tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. [Lees verder]
Verschillende planten bij elkaar sterker
[Landbouw & Veeteelt] 25-02-2016 15:40 - Boederij.nl
Verschillende gewassen die samen een vegetatie vormen, groeien beter dan wanneer er maar één soort groeit. Ziekmakende schimmels verdwijnen als er veel biodiversiteit is. [Lees verder]
Hoe plantenwortels en schimmels verstoppertje spelen
[Wetenschap] 24-02-2016 16:47 - Wageningen UR
Planten jutten elkaar op. Verschillende gewassen die samen een vegetatie vormen, groeien beter dan wanneer er maar één soort groeit. Maar hoe werkt dat? Welke processen onder de grond zorgen ervoor dat deze gewassen samen beter groeien? Prof. [Lees verder]