Schorsingsbesluit is geen ontslagbesluit

Datum:
maandag 11 november 2019 13:54
Locatie:
Bron:
Recht.nl
Rubriek:
Landbouw & Veeteelt (meer in Landbouw & Veeteelt nieuws)

Soms is het ontslag van een bestuurder niet alleen adviesplichtig op grond van artikel 30 WOR, maar ook op grond van artikel 25 WOR, namelijk als er sprake is van een belangrijke wijziging in de organisatie en/of tot een belangrijke wijziging in de verdeling van de bevoegdheden in de onderneming.

Dit artikel bevat in totaal 87 woorden.

Lees het volledig artikel