Aansprakelijkheid voor door zzp'er veroorzaakte schade

Datum:
maandag 5 februari 2024 12:39
Locatie:
Bron:
Recht.nl
Rubriek:
Landbouw & Veeteelt (meer in Landbouw & Veeteelt nieuws)
Tags:

Een aflosschipper (zzp�er) was in enige haast, zonder nadere afspraken te maken, gevraagd om een binnenvaartschip van A naar B te varen. Slechts het tarief was overeengekomen. Het schip kwam in aanvaring met een brug. Er was daarbij geen sprake van opzet, noch van grove schuld. De eigenaar van het schip wil de schade (� � 600.000) verhalen op de zzp'er. De rechtbank volgt diens verweer dat de eigenaar expliciet had moeten waarschuwen voor het varen op eigen risico - en het feit dat hij daarmee bloot stond aan mogelijke � niet onaanzienlijke � schadevorderingen indien er iets mis zou gaan. Die schending van de zorgplicht maakt het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat de schade van verzekeraars en de niet-verzekerde schade van de eigenaar op de zzp'er wordt verhaald.

Dit artikel bevat in totaal 150 woorden.

Lees het volledig artikel