Volg online: ruigpootbuizerds naar de Arctis

Datum:
zondag 7 april 2019 07:00
Locatie:
Bron:
Natuurbericht.nl
Rubriek:
Dier & natuur (meer in Dier & natuur nieuws)

Sinds vorige winter onderzoekt Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels (GKA) het habitatgebruik van ruigpootbuizerds in het agrarisch landschap van Noord-Nederland met behulp van GPS/GSM-loggers. Het belang van slaperdijken als potentieel foerageergebied voor ruigpootbuizerds en andere muizenetende roofvogels staat hierbij centraal. Naast gedetailleerde informatie over de bewegingen in de winter leveren deze loggers ook boeiende informatie op over de trekroutes van deze zeldzame wintergasten naar hun Arctische broedgebieden in Scandinavië en Rusland.

Dit artikel bevat in totaal 487 woorden.

Lees het volledig artikel