Zeker miljoen 'onnodige kosten' door opgelegd fusieproces - ScherpenzeelseKrant.nl

Datum:
dinsdag 7 december 2021 11:33
Bron:
ScherpenzeelseKrant.nl
Rubriek:
Binnenland (meer in Binnenland nieuws)

De gemeente Scherpenzeel heeft in 2020 en 2021 meer dan een miljoen euro aan meerkosten gemaakt vanwege de fusiewens van de provincie. Dit zijn investeringen die volgens het college van b. en w. niet nodig waren geweest als Gedeputeerde Staten de in december 2019 gemaakte autonome keuze van Scherpenzeel voor zelfstandigheid had gerespecteerd. Het gemeentebestuur wil in gesprek gaan met Gedeputeerde Staten over een passend gebaar. Vanuit de politiek is een aantal keren aangedrongen op een schets van wat het mislukte fusieproces van de provincie de gemeente heeft gekost. In het overzicht dat het college in een memo aan de gemeenteraad heeft gestuurd, worden de kosten van de Toekomstvisie 2030, het rapport van SeinstraVandeLaar en het onderzoek van de (interne) stuurgroep buiten beschouwing gelaten.

Dit artikel bevat in totaal 202 woorden.

Lees het volledig artikel
Gevonden in meerdere bronnen