Waar gaat het heen? - Nederlands Dagblad

Datum:
zaterdag 4 juli 2020 03:00
Bron:
Nederlands Dagblad
Rubriek:
Binnenland (meer in Binnenland nieuws)
Tags:

de vrijgemaakte kerken? Die vraag rommelt, als de donder in de verte, in de harten en hoofden van een groep ‘bezwaarde’ kerkleden. Hij leeft ook bij hen die vanuit de meer bevindelijke kerkgenootschappen toekijken. De ambten zijn opengesteld voor vrouwen. Zij komen ook op de preekstoel en in de pastorie. Dat was toch iets van kerken die de vrijzinnige kant op gingen? Nu wordt die wissel ook in dit bolwerk van gereformeerde orthodoxie genomen. Wat blijft er over van wat de vrijgemaakten typeerde: onwrikbare trouw aan Schrift en belijdenis, op alle terreinen van het leven?

Dit artikel bevat in totaal 120 woorden.

Lees het volledig artikel