'Stroppenpot' heeft weinig geholpen - Binnenlandsbestuur

Datum:
dinsdag 15 oktober 2019 11:00
Bron:
Binnenlandsbestuur
Rubriek:
Binnenland (meer in Binnenland nieuws)

Gemeenten die vorig jaar geld kregen uit de ‘stroppenpot’ hebben opnieuw forse tekorten op de jeugdhulp en/of de Wmo. De rijksbijdrage voor de tekorten op beide posten over 2016 en 2017 hebben ‘een beetje’ en vooral incidenteel geholpen. Gemeenten proberen op diverse manieren de uitgaven in te perken, maar stellen tegelijkertijd dat het rijk structureel met extra geld over de brug moet komen. Ook moet ‘Den Haag’ meer oog hebben voor de gevolgen voor gemeenten van regelingen die het rijk oplegt, zoals de invoering van het Wmo-abonnementstarief en de AMvB reële prijs Wmo 2015.

Dit artikel bevat in totaal 1099 woorden.

Lees het volledig artikel