Staten-Generaal - Verenigde Vergadering Staten-Generaal (Prinsjesdag) - Eerste kamer

Op dinsdag 17 september 2019 - de derde dinsdag van september - presenteert de regering in een Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal haar plannen voor 2020. Koning Willem-Alexander doet dat namens de regering door het uitspreken van de zogenoemde Troonrede. In de Verenigde Vergadering onder voorzitterschap van de Voorzitter van de Eerste Kamer Jan Anthonie Bruijn komen de 150 leden van de Tweede Kamer en de 75 leden van de Eerste Kamer gezamenlijk bijeen. Koning Willem-Alexander spreekt dan namens de regering de Troonrede uit.

Dit artikel bevat in totaal 564 woorden.

Lees het volledig artikel