Sleutelen aan het klimaat? - Leeuwarder Courant

Datum:
donderdag 25 november 2021 10:18
Bron:
Leeuwarder Courant
Rubriek:
Binnenland (meer in Binnenland nieuws)

Sinds het begin van de industriële revolutie is het op leefniveau wereldwijd gemiddeld meer dan één graad Celsius warmer geworden door het versterkte broeikaseffect. Dit hangt direct samen met de emissies van CO2 en andere broeikasgassen door de mensheid. Daarmee is door de mensheid al onbedoeld gesleuteld aan het klimaat.

Dit artikel bevat in totaal 688 woorden.

Lees het volledig artikel