Rekenkamercommissie Ridderkerk klaar met onderzoek jeugdhulp - Ridderkerks Dagblad

Datum:
maandag 17 januari 2022 17:40
Bron:
Ridderkerks Dagblad
Rubriek:
Binnenland (meer in Binnenland nieuws)

Kinderen moeten veilig en gezond kunnen opgroeien. Als opgroeien of opvoeden (even) niet goed gaat, kunnen zij en hun ouders of opvoeders jeugdhulp krijgen. Jeugdhulp wordt ingekocht door gemeenten. Eind 2017 is in Ridderkerk (en in de regio Rijnmond) resultaatgericht werken geïntroduceerd voor de jeugdhulp. Resultaatgerichte jeugdhulp betekent dat het wijkteam namens de gemeente Ridderkerk vaststelt ‘wat’ er aan ondersteuning nodig is om het probleem/de vraag op te kunnen lossen. Een zorgaanbieder bepaalt vervolgens ‘hoe’ de ondersteuning geboden wordt. De lichte jeugdhulptaken worden lokaal opgepakt en specialistische hulp regionaal.

Dit artikel bevat in totaal 289 woorden.

Lees het volledig artikel