Nieuwe koolstofvriendelijke maïsteeltmethode praktijkrijp - Melkvee

Datum:
dinsdag 7 september 2021 06:03
Bron:
Melkvee
Rubriek:
Binnenland (meer in Binnenland nieuws)

Het idee is dat de groenbemester pakweg een week voor het zaaien tot enkele dagen na het zaaien wordt doodgespoten. Vervolgens komen de stikstof en andere nutriënten uit het gewas beschikbaar voor de maïsplanten. „Voordeel is dat de groenbemester de hele bodem bedekt, dus andere onkruiden krijgen veel minder kans”, volgens de uitvinder. Bij een traditioneel zaaibed maak je het zaaibed niet alleen klaar voor de maïs, wil hij maar zeggen.

Dit artikel bevat in totaal 109 woorden.

Lees het volledig artikel