Nederland als leider van een internationale coalitie om de zeeschildpad te redden, zou dat niet mooi zijn? - Volkskrant

’Alzoo het slachten van schildpadden in deze stad, zoo in de straten als aan den waterkant veroorzaakt een vehementen stank’, klaagde men in 1737 in Curaçao. Het ging dagelijks blijkbaar om zulke grote aantallen dat de gouverneur bevel gaf om deze slachtingen voortaan buiten de stadsmuren uit te voeren.

Dit artikel bevat in totaal 452 woorden.

Lees het volledig artikel