Klimaat blijft grootste uitdaging voor waterschap

Datum:
donderdag 28 oktober 2021 12:07
Bron:
Internetbode Tholen
Rubriek:
Binnenland (meer in Binnenland nieuws)

MIDDELBURG - De begroting van waterschap Scheldestromen is gereed. Om de uitdagingen van klimaatverandering op te kunnen vangen zijn de komende jaren forse investeringen nodig, zowel qua personele capaciteit als investeringsprojecten. Portefeuillehouder Financiën, Denis Steijaert: “De gevolgen van klimaatverandering kunnen groot zijn. Dit vraagt onze voortdurende aandacht. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van zeespiegelrijzing en beschikbaarheid van zoetwater. Het snelle herstel van de economie na de Coronapandemie heeft ook zijn weerslag op het waterschap. We zien dat de prijzen van grondstoffen en energie fors stijgen en dat werkt door in de kostprijs van onze investeringen die voor waterveiligheid en klimaat noodzakelijk zijn.”

Dit artikel bevat in totaal 590 woorden.

Lees het volledig artikel