Hoogte toekomstige uitkering uit gemeentefonds nog altijd onzeker

SLIEDRECHT – Gaat Sliedrecht er in de toekomst vooruit of op achteruit als het gaat om de uitkering van het gemeentefonds? De fondsbeheerders, de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties én het ministerie van Financiën, maakten een eerste herijkingsvoorstel dat met ingang van 1 januari 2023 zou moeten ingaan. Daarin gaat gemeente Sliedrecht er €1,9 miljoen op achteruit, € 77,– per inwoner, en Sliedrecht gaat daar niet mee akkoord. De raad is maandag 17 mei 2021 geïnformeerd.

Dit artikel bevat in totaal 410 woorden.

Lees het volledig artikel