Extra subsidie voor gemeenten voor intensief taal- en participatieprogramma statushouders

De gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Heumen en Mook en Middelaar krijgen samen subsidie voor een pilot om vluchtelingen met een verblijfsvergunning intensiever te begeleiden bij het leren van de Nederlandse taal. De gemeenten krijgen de subsidie voor deze statushouders van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Dit artikel bevat in totaal 240 woorden.

Lees het volledig artikel