College legt opnieuw bezuinigingen voor aan gemeenteraad

Datum:
woensdag 30 september 2020 11:25
Bron:
't Bokkeblad
Rubriek:
Binnenland (meer in Binnenland nieuws)

De gemeente Midden-Groningen moet verdere maatregelen nemen om haar financiële positie te verbeteren. Het college van B&W legt daarom aan de gemeenteraad een aantal voorstellen ter besluitvorming voor. De bezuinigingen van de laatste jaren hebben bijgedragen dat de gemeentefinanciën beter op orde zijn gekomen. Des­ondanks zijn opnieuw maatregelen nodig.

Dit artikel bevat in totaal 637 woorden.

Lees het volledig artikel