Aanbod activiteiten voor ouderen

ALBRANDSWAARD - Stichting Welzijn Albrandswaard vindt het belangrijk iedereen te betrekken bij de maatschappij. Naast Jongerenwerk (voor jongeren tot 24 jaar) en de BuurtSportCoaches, die zowel op jongeren als op oudere inwoners gericht zijn, zijn er ook veel mogelijkheden specifiek voor ouderen. Juist voor hen is het hebben van een sociaal netwerk van groot belang om te voorkomen dat zij vereenzamen. SWA biedt onder meer activiteiten aan in de wijkcentra en geeft advies en steun via Vraagwijzer op het gebied van wonen, vervoer, WMO, administratie, hulpmiddelen, enz.

Dit artikel bevat in totaal 340 woorden.

Lees het volledig artikel