Bevoegdheden in het nieuws

Er zijn 281 nieuwsartikelen gevonden.

'We blijven in IJmuiden gewoon staal maken' - ORnet.nl
[Binnenland] 14-05-2019 10:04 - ORnet.nl
IJmuiden, Provincie Noord-Holland
De ondernemingsraad van Tata Steel Nederland en vakbond FNV verwachten geen negatieve gevolgen nu de fusie tussen ThyssenKrupp en Tata Steel niet doorgaat. ThyssenKrupp, die al nooit blij was met het fusievoornemen, blies vorige week de fusie af toen... [Lees verder]
Goed betaalde bestuurder presteert beter
[Zakelijk] 8-05-2019 16:46 - OR informatie
Industriële bedrijven met een hogere kwaliteit van het topmanagement presteren beter dan gemiddeld. Er is een duidelijke samenhang tussen de overall-kwaliteit van het management en de arbeidsproductiviteit. Er is ook een verband met beloning: topmanagers... [Lees verder]
Schadevergoeding voor vakbond
[Zakelijk] 6-05-2019 17:44 - OR informatie
Een onderneming in de metaalsector heeft personeel ingeleend van een andere onderneming uit de groep. Na het faillissement van de uitlenende onderneming, vordert de FNV betaling van achterstallig loon voor haar leden, van de inlenende onderneming. [Lees verder]
Winstdelingsregeling verworven recht?
[Zakelijk] 29-04-2019 09:11 - OR informatie
Een werkgever verzoekt de kantonrechter om vervangende toestemming voor het wijzigen van de bestaande winstdelingsregeling. Verdedigt de ondernemingsraad dit terecht als ‘verworven recht’? [Lees verder]
Checklist: medezeggenschap vernieuwen
[Zakelijk] 26-04-2019 09:40 - OR informatie
Veel organisaties zijn de afgelopen jaren flink veranderd. Ze zijn flexibeler, complexer en internationaler geworden. Ook de werknemer is veranderd. Beweegt jullie ondernemingsraad mee? [Lees verder]
Harmonisatie arbeidsvoorwaarden na integratie
[Zakelijk] 22-04-2019 09:51 - OR informatie
Na een aandelenoverdracht wordt de ondernemingsraad advies gevraagd over de integratie van IWAL als afdeling van Lucertis, onderdeel van de Parnassia Groep. Daar gelden andere arbeidsvoorwaarden. [Lees verder]
Voordelen en valkuilen van het overleg in de driehoek
[Zakelijk] 15-04-2019 16:17 - OR informatie
Het werken met een driehoek van overleg tussen bestuur, toezichthouder en ondernemingsraad wordt steeds gangbaarder. Wat zijn de voordelen en wat zijn de valkuilen? 7 tips om met aandacht voor ieders identiteit en rollen te komen tot goed overleg. [Lees verder]
Medewerkers Jumbo vragen hulp Bedrijfscommissie
[Zakelijk] 10-04-2019 13:07 - OR informatie
Ontevreden distributiemedewerkers van Jumbo hebben een bemiddelingsverzoek ingediend bij de Bedrijfscommissie van de SER. Zij willen een cao en niet de arbeidsvoorwaardenregeling (avr) die volgens hen door de centrale ondernemingsraad van Jumbo is opgedrongen. [Lees verder]
Werken na de AOW
[Zakelijk] 10-04-2019 10:27 - OR informatie
Onze stichting heeft een nieuwe AOW-regeling ter kennisgeving voorgelegd. Hierin staat een aanvulling op de cao voor de medewerkers om buiten de AOW-gerechtigde leeftijd te kunnen blijven werken. Is dit instemmingsplichtig? [Lees verder]
Or ‘BV Nederland’ adviseert af te zien van CO2-heffing
[Zakelijk] 8-04-2019 15:29 - OR informatie
Met een verwijzing naar het adviesrecht in de WOR hebben 17 ondernemingsraden de regering in een brief geadviseerd geen CO2-belasting in te voeren. Ze schrijven ‘als ondernemingsraad van de BV Nederland’ bezorgd te zijn over dit mogelijk ‘beschadigende’... [Lees verder]
Or krijgt adviesrecht over beloning bestuurders
[Zakelijk] 3-04-2019 11:40 - OR informatie
De ondernemingsraad krijgt meer te zeggen over de beloning bij ondernemingen. Pas als de ondernemingsraad advies heeft uitgebracht over een voorstel voor beloning bij een vennootschap, mag dat voorstel worden voorgelegd aan de aandeelhouders. [Lees verder]
Krapte op arbeidsmarkt neemt snel toe
[Zakelijk] 28-03-2019 15:50 - OR informatie
In twee jaar tijd is de arbeidsmarkt in Nederland in hoog tempo krap geworden. Eind 2018 was de arbeidsmarkt in acht van de twaalf provincies krap. In 2016 was dat nog in geen enkele provincie het geval. Dat blijkt uit cijfers van het UWV, dat ook een top... [Lees verder]
Weer verdere groei van arbeidsverzuim
[Zakelijk] 27-03-2019 16:07 - OR informatie
Het arbeidsverzuim in Nederland is ook in 2018 weer toegenomen. Het verzuim kwam uit op 4,2% van de gewerkte uren. In 2017 bedroeg het verzuim 3,8%, in 2016 was het 3,5%. Vooral bij grote bedrijven komt verzuim vaker voor. [Lees verder]
18 tips: invloed uitoefenen op de werktijdenregeling
[Zakelijk] 25-03-2019 15:45 - OR informatie
Wijzigingen in werktijdenregelingen? De ene ondernemingsraad wil zich minder met werktijdenwijzigingen bezighouden maar wil wel goede kaders stellen. De andere or wil zelf zijn instemmingsrecht blijven uitoefenen. Aandachtspunten en tips voor beide. [Lees verder]
Registratie datalekken vaak niet op orde
[Zakelijk] 20-03-2019 15:43 - OR informatie
Datalekken moeten beter geregistreerd worden. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) komt met een reeks adviezen nu uit onderzoek van de AP is gebleken dat de kwaliteit van datalekregisters bij overheidsorganisaties vaak veel te wensen overlaat. [Lees verder]
Neem je verlies
[Zakelijk] 20-03-2019 09:58 - OR informatie
Begin maart las ik in het Algemeen Dagblad een artikel over de ontstane situatie bij de distributiecentra van Jumbo. Vorig jaar heeft ruim 80% van de werknemers zich uitgesproken voor het met de ondernemingsraad afgesloten arbeidsvoorwaardenreglement (avr)... [Lees verder]
Wnra en de or: is vernieuwing medezeggenschap nodig?
[Zakelijk] 19-03-2019 19:13 - OR informatie
Overheden dienen als voorbeeld en moeten hun medezeggenschap goed voor elkaar hebben. Maar werkt dit wel in complexe overheidsorganisaties, zeker gezien de aanstaande normalisering van de rechtspositie van ambtenaren en de complexe vraagstukken van het... [Lees verder]
‘Samenwerking vakbonden en ondernemingsraden kan beter’
[Zakelijk] 14-03-2019 15:22 - OR informatie
Vakbonden VCP, FNV en CNV vinden dat de samenwerking tussen de bonden en ondernemingsraden beter kan, met name bij het maken van afspraken over arbeidsvoorwaarden. Goede samenwerking kan voorkomen dat werknemers, vakbonden en ondernemingsraden door... [Lees verder]
Beste Pensioen?
[Zakelijk] 12-03-2019 16:28 - OR informatie
Op 18 maart wordt er een landelijke stakingsdag georganiseerd door vakbonden FNV en CNV voor een beter pensioen. De actie is gericht tegen het kabinet. De actievoerders willen onder meer dat de stijging van de AOW-leeftijd wordt bevroren, eisen indexatie... [Lees verder]
Waarom de or van Maastricht zich onveilig voelt - ORnet.nl
[Binnenland] 12-03-2019 15:36 - ORnet.nl
Maastricht, Provincie Limburg
De ondernemingsraad van Maastricht kan niet meer veilig zijn werk doen. De gemeente spioneerde in de mailboxen van onder meer or-leden en vakbondskaderleden op verdenking van het lekken van notulen. [Lees verder]
 1 - 15