in het nieuws

Er zijn 176 nieuwsartikelen gevonden.

'We blijven in IJmuiden gewoon staal maken' - ORnet.nl
[Binnenland] 14-05-2019 10:04 - ORnet.nl
IJmuiden, Provincie Noord-Holland
De ondernemingsraad van Tata Steel Nederland en vakbond FNV verwachten geen negatieve gevolgen nu de fusie tussen ThyssenKrupp en Tata Steel niet doorgaat. ThyssenKrupp, die al nooit blij was met het fusievoornemen, blies vorige week de fusie af toen... [Lees verder]
Goed betaalde bestuurder presteert beter
[Zakelijk] 8-05-2019 16:46 - OR informatie
Industriële bedrijven met een hogere kwaliteit van het topmanagement presteren beter dan gemiddeld. Er is een duidelijke samenhang tussen de overall-kwaliteit van het management en de arbeidsproductiviteit. Er is ook een verband met beloning: topmanagers... [Lees verder]
Schadevergoeding voor vakbond
[Zakelijk] 6-05-2019 17:44 - OR informatie
Een onderneming in de metaalsector heeft personeel ingeleend van een andere onderneming uit de groep. Na het faillissement van de uitlenende onderneming, vordert de FNV betaling van achterstallig loon voor haar leden, van de inlenende onderneming. [Lees verder]
Voordelen en valkuilen van het overleg in de driehoek
[Zakelijk] 15-04-2019 16:17 - OR informatie
Het werken met een driehoek van overleg tussen bestuur, toezichthouder en ondernemingsraad wordt steeds gangbaarder. Wat zijn de voordelen en wat zijn de valkuilen? 7 tips om met aandacht voor ieders identiteit en rollen te komen tot goed overleg. [Lees verder]
Medewerkers Jumbo vragen hulp Bedrijfscommissie
[Zakelijk] 10-04-2019 13:07 - OR informatie
Ontevreden distributiemedewerkers van Jumbo hebben een bemiddelingsverzoek ingediend bij de Bedrijfscommissie van de SER. Zij willen een cao en niet de arbeidsvoorwaardenregeling (avr) die volgens hen door de centrale ondernemingsraad van Jumbo is opgedrongen. [Lees verder]
Werken na de AOW
[Zakelijk] 10-04-2019 10:27 - OR informatie
Onze stichting heeft een nieuwe AOW-regeling ter kennisgeving voorgelegd. Hierin staat een aanvulling op de cao voor de medewerkers om buiten de AOW-gerechtigde leeftijd te kunnen blijven werken. Is dit instemmingsplichtig? [Lees verder]
Or krijgt adviesrecht over beloning bestuurders
[Zakelijk] 3-04-2019 11:40 - OR informatie
De ondernemingsraad krijgt meer te zeggen over de beloning bij ondernemingen. Pas als de ondernemingsraad advies heeft uitgebracht over een voorstel voor beloning bij een vennootschap, mag dat voorstel worden voorgelegd aan de aandeelhouders. [Lees verder]
Weer verdere groei van arbeidsverzuim
[Zakelijk] 27-03-2019 16:07 - OR informatie
Het arbeidsverzuim in Nederland is ook in 2018 weer toegenomen. Het verzuim kwam uit op 4,2% van de gewerkte uren. In 2017 bedroeg het verzuim 3,8%, in 2016 was het 3,5%. Vooral bij grote bedrijven komt verzuim vaker voor. [Lees verder]
18 tips: invloed uitoefenen op de werktijdenregeling
[Zakelijk] 25-03-2019 15:45 - OR informatie
Wijzigingen in werktijdenregelingen? De ene ondernemingsraad wil zich minder met werktijdenwijzigingen bezighouden maar wil wel goede kaders stellen. De andere or wil zelf zijn instemmingsrecht blijven uitoefenen. Aandachtspunten en tips voor beide. [Lees verder]
Registratie datalekken vaak niet op orde
[Zakelijk] 20-03-2019 15:43 - OR informatie
Datalekken moeten beter geregistreerd worden. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) komt met een reeks adviezen nu uit onderzoek van de AP is gebleken dat de kwaliteit van datalekregisters bij overheidsorganisaties vaak veel te wensen overlaat. [Lees verder]
‘Samenwerking vakbonden en ondernemingsraden kan beter’
[Zakelijk] 14-03-2019 15:22 - OR informatie
Vakbonden VCP, FNV en CNV vinden dat de samenwerking tussen de bonden en ondernemingsraden beter kan, met name bij het maken van afspraken over arbeidsvoorwaarden. Goede samenwerking kan voorkomen dat werknemers, vakbonden en ondernemingsraden door... [Lees verder]
Naming en shaming: bedrijven met te weinig topvrouwen
[Zakelijk] 11-03-2019 16:16 - OR informatie
Nog altijd halen veel grote bedrijven niet het wettelijk streefcijfer van 30% vrouwen in de top. Dat is voor minister Ingrid van Engelshoven (foto) reden deze bedrijven nu met naam te noemen. Treedt er geen verbetering in, dan wil de minister dit najaar... [Lees verder]
Ondernemingsraden: ‘CO2-taks stort ons in de rode cijfers’
[Zakelijk] 7-03-2019 11:34 - OR informatie
Ondernemingsraden van 17 grote Nederlandse bedrijven uit de industriële sector vrezen dat een CO2-belasting of ‘Klavertaks’ hun bedrijven ‘direct in de rode cijfers kan storten waardoor onze banen verdwijnen’. Dat schrijven de ondernemingsraden in een open... [Lees verder]
Jumbo probeert rust te herstellen met loonsverhoging
[Zakelijk] 6-03-2019 11:36 - OR informatie
De directie van Jumbo wil medewerkers die de arbeidsvoorwaardenregeling (avr) alsnog steunen met terugwerkende kracht een gemiste loonsverhoging betalen van 2,5%. Deze ‘generaal pardon-regeling’ heeft de steun van de ondernemingsraden. [Lees verder]
Or UWV wil bij rechter ict-project stoppen
[Zakelijk] 1-03-2019 12:24 - OR informatie
De ondernemingsraad van uitkeringsinstantie UWV stapt naar de rechter in een poging een al jaren slepend grootschalig ict-plan van een half miljard euro tegen te houden. Het UWV is in het plan voor een deel aan de eisen van het personeel tegemoet gekomen,... [Lees verder]
‘Or, voorkom dat implementatie Wnra haastklus wordt’
[Zakelijk] 25-02-2019 13:01 - OR informatie
De meeste overheidswerkgevers zijn bezig met het implementeren van de regelgeving van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). De overgang van het ambtenarenrecht naar het civiele arbeidsrecht dit jaar vraagt van de ondernemingsraad inzicht... [Lees verder]
Zorgbestuurder Poels: ‘Or moet volwaardig meepraten over strategie’
[Zakelijk] 19-02-2019 11:55 - OR informatie
Bestuurder Leon Poels van de Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL) nam de ondernemingsraad van meet af aan mee bij strategische plannen. Onder meer voor zeggenschap over roosters en innovaties in de cliëntenzorg. ‘Met alleen de WOR red je het niet. [Lees verder]
Personeel KLM klampt zich vast aan topman Elbers
[Zakelijk] 13-02-2019 19:56 - OR informatie
Donderdag biedt het KLM-personeel de toezichtsraad van Air France-KLM een petitie aan voor de herbenoeming van topman Pieter Elbers. De angst bij KLM dat topman Ben Smith het gezag over KLM naar zich toe wil halen en van Elbers af wil is groot. [Lees verder]
Ontslagrecht: de nieuwe i-grond
[Zakelijk] 12-02-2019 10:01 - OR informatie
Als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wordt het ontslagrecht weer gewijzigd. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de introductie van de cumulatiegrond of i-grond. [Lees verder]
Klimaat
[Zakelijk] 8-02-2019 11:55 - OR informatie
Ik was van plan deze column te gaan gebruiken om een idee uit te werken. Een idee dat mij, vorige week tijdens een training met een ondernemingsraad met een buitenlandse moeder, zomaar te binnen schoot. [Lees verder]
 1 - 9